SOA:n lausunto estettömyysasetusluonnoksesta

12.08.16

SOA antoi 12.8. lausunnon luonnoksesta koskien valtioneuvoston asetusta rakennuksen esteettömyydestä.

Lue lausunto