SOA lausui asumisneuvonnan tuesta 2023-2027

25.05.22

Ympäristöministeriö valmistelee laki asumisneuvonnan tuesta vuosille 2023-2027. Taustalla on hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan asumisneuvonnasta tehdään lakisääteistä, siihen varataan riittävät resurssit ja sitä on saatavilla hallintamuodosta riippumatta. Nyt lausunnolla oleva laki on hallitusohjelmakirjauksen tynkäversio: asumisneuvonnasta ei varsinaisesti tule lakisääteistä ja varattuja resursseja on leikattu rutkasti, minkä takia asumisneuvontaa lienee tarjolla hallintamuodosta riippumatta lähinnä teoriassa. 

SOA näkemyksen mukaan valittu vaihtoehto voi kuitenkin olla resurssit huomioiden paras mahdollinen. Lakiluonnoksessa on silti selviä puutteita: se ei anna kattavaa kuvaa siitä, miten asumisneuvonnan kokonaisresursointi muuttuu lain myötä, ja vaikutusten arvioinnissa tukeudutaan nykyisen asumisneuvonnan tuloksiin, vaikka hallintamuodosta riippumaton asumisneuvonta ei välttämättä saavuttaisi asiakaskuntaa yhtä tehokkaasti. Siksi lakiesityksen myötä ei ole takeita, että asumisneuvonnan saavutettavuus paranee opiskelijoille, vaikka teoriassa suurempi osa opiskelijoista olisi asumisneuvonnan piirissä.

SOA nosti myös esiin opiskelijoiden roolia erityisryhmänä ja peräänkuulutti, että asumisneuvonnassa tulee huomioida asunnon säilyttämisen lisäksi asunnon hakemisen tuki ja muuttoihin liittyvä asunnottomuusriski. 

SOAn lausuntoon voi tutustua kokonaisuudessaan täällä. 

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos löytyvät täältä.