SOA lausui erityisryhmien investointiavustuksen poistamisesta

28.09.15

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry antoi lausunnon ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta, jossa esitetään erityisryhmien investointiavustuksen poistamisesta valtion tukemasta asuntotuotannosta alimman tukiluokan osalta. Toteutuessaan esitys poistaisi avustuksen opiskelija-asuntojen uudistuotannon lisäksi perusparannuksista.

SOA:n teki lausunnossaan seuraavat konkreettiset esitykset

  1. Erityisryhmien investointiavustusta (10 %) myönnetään edelleen opiskelija-asuntojen uustuotantoon ja perusparannuksiin.
  2. Ellei erityisryhmien investointiavustusta voida jatkossa myöntää opiskelija-asuntotuotantoon, avustusta myönnetään kuitenkin niille uustuotanto- ja perusparannushankkeille, joiden suunnittelu on jo käynnissä ja joiden lainahakemukset jätetään ARAlle siirtymäkauden vuosien 2016 - 2019 aikana.
  3. ARAn myöntämien ns. pitkien korkotukilainojen omavastuukorot säilytetään vuoden 2015 tasolla: uustuotanto 1 % ja perusparannus 2,35 % edellä mainitun siirtymäkauden ajan.
  4. Perustetaan työryhmä tai vastaavanlainen toimielin, joka seuraa ja raportoi siirtymäajalla vaikutuksia.

Lue lausunto

Lisätietoja:
puheenjohtaja Kirsti Saviaro ja varapuheenjohtaja Kalervo Haverinen