Lausunnot

SOA lausuu ajankohtaisista laki- ja säädösmuutoksista, jotka vaikuttavat opiskelijoiden asumiseen sekä opiskelija-asuntojen rakennuttamiseen ja ylläpitoon. Lausuntojen antamisesta päättää SOA:n hallitus.

Annetut lausunnot

30.8.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi väestöltään vähenevien alueiden aravalainakantaan kohdistuvien valtion taloudellisten tukitoimenpiteiden kehittämisestä
3.5.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tulolähdejaon poistosta
26.2.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi korkojen verovähennysoikeuden rajauksesta
19.1.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina, opiskelijoina, työharjoittelijoina ja vapaaehtoistyöntekijöinä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
22.12.2017 Lausunto pelastuslain muutoksesta
18.12.2017 Lausunto esteettömyysasetuksen soveltamisohjeesta
11.12.2017 Lausunto tarkastusvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle asuntopolitiikan kehittämiskohteista
17.11.2017 Lausunto ympäristövaliokunnalle yleisen asumistuen muuttamisesta (osa-asunnon normi)
1.11.2017 Lausunto luonnoksesta asuntorakentamisen pitkän korkotukilainamallin uudistamisesta
9.10.2017 Lausunto lakiluonnoksesta yleisen asumistuen muuttamiseksi (osa-asunnon normi)
28.9.2017 Lausunto valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle valtion vuoden 2018 talousarviosta
9.6.2017 Lausunto asuin-, majoitus- ja työtilojen asetuksesta, maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta ja väestönsuojista
7.4.2017 Lausunto suuntaviivoista asuntorakentamisen pitkän korkotukilainan kehittämiseen