Laajapohjaisen korkeakoulujen kansainvälisten asumispalveluiden yhteistyötä ja palvelukehitystä seuraavan toimikunnan perustaminen

28.11.14

Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut –työryhmän loppuraporttiin, julkaistu 21.1.2011, on kirjattu työryhmän suosituksia menettelytavoista. Edelleen työryhmän raporttiin on kirjattu työryhmän suositusten seurantamenettelyksi laajapohjaisen korkeakoulujen kansainvälisten asumispalveluiden yhteistyötä ja palvelukehitystä seuraavan toimikunnan perustaminen 5 vuoden määräajaksi. Työryhmän raportin mukaan toimikunta tulisi jatkamaan osittain opiskelija- ja nuorisoasuntoneuvottelukunnan tehtäviä. Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on tehnyt marraskuussa 2014 esityksen toimikunnan perustamisesta keskeisille ministereille.

Esityksen voit lukea tästä