Blogi: Asiaa opiskelija-asumisesta!

 Tässä blogissa SOA:laiset ottavat kantaa opiskelija-asumisen kehityssuuntiin. 

Puusta pitkälle – Arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat puusta asuntoja opiskelijatovereilleen

Puusta Pitkälle -julkaisu esittelee puurakenteisen opiskelija-asumisen ideakilpailun, joka järjestettiin Tampereella, Oulussa ja Aalto-yliopistolla vuosina 2019-2020.

Tutustu SOAn kuntavaalitavoitteisiin!

Kuntapäättäjät voivat monella tapaa edistää opiskelijoiden toimeentuloa ja asuntotilannetta. SOA listasi näistä ajankohtaisimmat kuntavaalitavoitteisiin..

Lauri Lehtoruusu: Asumisen ajopuut ja koskiveneet

iistaina julkaistiin kaksi selvitystä, jotka ympäristöministeriö teetti osana kahdeksanvuotisen asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua. Selvitysten ristiveto on oppikirjaesimerkkiä asumisen tutkimuksen ja asumiskeskustelun jakautumisesta: ajopuun vai koskiveneen asuntopolitiikka? Vastakkainasettelu estää meitä näkemästä oman keskitien asuntopolitiikkamme onnistumisia.

Lauri Lehtoruusu: Puhutaan yleishyödyllisestä asumisesta!

ARA-asunnot ovat asuntopoliittisen keskustelun kestoaihe. ARA-asunnot on kuitenkin terminä ongelmallinen: asunnot eivät ole ARAn omistamia ja korkotukikohteet eivät edes ARAn lainoittamia. Terminologia vaikuttaa myös siihen, mihin asuntopoliittisessa keskustelussa keskitytään. Yleishyödyllinen asuminen ei rajaudu vain ARA-rajoitusten alaisiin asuntoihin. Siksi keskustelu ARA-asunnoista peittää alleen yleishyödyllisen asuntotarjonnan monipuolisen kirjon.

SOA lausui erityisryhmien investointiavustuksen korottamisesta

SOA kannattaa lausunnossaan ympäristöministeriön valmistelemaa lakiluonnosta, jolla korotettaisiin erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa 15 prosenttiin.