Blogi: Asiaa opiskelija-asumisesta!

 Tässä blogissa SOA:laiset ottavat kantaa opiskelija-asumisen kehityssuuntiin. 

Tutustu SOAn kuntavaalitavoitteisiin!

Kuntapäättäjät voivat monella tapaa edistää opiskelijoiden toimeentuloa ja asuntotilannetta. SOA listasi näistä ajankohtaisimmat kuntavaalitavoitteisiin..

Lauri Lehtoruusu: Asumisen ajopuut ja koskiveneet

iistaina julkaistiin kaksi selvitystä, jotka ympäristöministeriö teetti osana kahdeksanvuotisen asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua. Selvitysten ristiveto on oppikirjaesimerkkiä asumisen tutkimuksen ja asumiskeskustelun jakautumisesta: ajopuun vai koskiveneen asuntopolitiikka? Vastakkainasettelu estää meitä näkemästä oman keskitien asuntopolitiikkamme onnistumisia.

Lauri Lehtoruusu: Puhutaan yleishyödyllisestä asumisesta!

ARA-asunnot ovat asuntopoliittisen keskustelun kestoaihe. ARA-asunnot on kuitenkin terminä ongelmallinen: asunnot eivät ole ARAn omistamia ja korkotukikohteet eivät edes ARAn lainoittamia. Terminologia vaikuttaa myös siihen, mihin asuntopoliittisessa keskustelussa keskitytään. Yleishyödyllinen asuminen ei rajaudu vain ARA-rajoitusten alaisiin asuntoihin. Siksi keskustelu ARA-asunnoista peittää alleen yleishyödyllisen asuntotarjonnan monipuolisen kirjon.

SOA lausui erityisryhmien investointiavustuksen korottamisesta

SOA kannattaa lausunnossaan ympäristöministeriön valmistelemaa lakiluonnosta, jolla korotettaisiin erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa 15 prosenttiin.

Lauri Lehtoruusu: Jos soluasuntojen kysyntä askarruttaa, lue tämä!

Asumistukiuudistus on kiistatta heijastunut opiskelijoiden asuntokysyntään. Vaikka ilmiö on ollut nähtävissä jo pitkään, asumistukimuutoksen jälkeisessä uutisoinnissa soluasuntokysynnän laskua on käsitelty uutena ilmiönä: milloin taivasteltu opiskelijoiden kohtuuttomia vaatimuksia tai uutisoitu purettavista ja vajaakäytetyistä asuntokohteista. Mitä muutoksesta sitten pitäisi ajatella? Ainakin kannattaa huomioida, että kyseessä on paljon moniulotteisempi ilmiö, kuin mitä sen ympärillä käydystä keskustelusta ilmenee.