Blogi: Asiaa opiskelija-asumisesta!

 Tässä blogissa SOA:laiset ottavat kantaa opiskelija-asumisen kehityssuuntiin. 

”Hölmölaisten peitonjatkamista” – Hallitus ajaa alas erityisryhmien asuntotuotantoa rakennusalan taantuman keskellä

Hallitus päätti kehysriihessä 28 miljoonan lisäleikkauksen erityisryhmien investointiavustukseen. Moni erityisryhmien asuntohanke peruuntunee ilman investointiavustusta, mikä syventää rakennusalan suhdannekuoppaa entisestään.

SOA lausui asukasvalintasäännösten muuttamisesta

Lakiluonnoksessa päivitettäisiin oleskelulupavaatimuksia ja täsmennettäisiin asukasvalinnan suorittajaa.

SOA lausui rakentamislain korjaussarjasta

Uuden lain on tarkoitus valmistua ennen vuodenvaihdetta, jolloin edellisen vaalikauden lopulla hyväksytyn rakentamislain on määrä astua voimaan.

SOA lausui julkisuuslain ajantasaistamista selvittäneen työryhmän mietinnöstä

Mietinnössä esitetään julkisuuslain soveltamisalan laajentamista julkisyhteisön määräysvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin.

Onko valtion tukeman asuntotuotannon alennettu autopaikkanormi julkista tukea?

Autopaikkanormi on kustannusvaikutuksiltaan merkittävin kaavamääräys, ja monessa kaupungissa valtion tukema asuntotuotanto saa siitä helpotusta, mutta onko alennettu autopaikkanormi julkista tukea?