Blogi: Asiaa opiskelija-asumisesta!

 Tässä blogissa SOA:laiset ottavat kantaa opiskelija-asumisen kehityssuuntiin. 

Onko valtion tukeman asuntotuotannon alennettu autopaikkanormi julkista tukea?

Autopaikkanormi on kustannusvaikutuksiltaan merkittävin kaavamääräys, ja monessa kaupungissa valtion tukema asuntotuotanto saa siitä helpotusta, mutta onko alennettu autopaikkanormi julkista tukea?

Mistä opiskelija-asunnon vuokra koostuu?

Opiskelija-asunnoissa ei tavoitella voittoa. Vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella, siis suoraan kustannusten perusteella. Mistä menoeristä opiskelija-asuntojen vuokra sitten koostuu?

Mitä ARA-tuotanto maksaa?

Valtion tukeman asuntotuotannon todelliset kustannukset ovat yksi asuntopoliittisen keskustelun kestoaiheista. Selvitystä toivoo moni ja sen toteuttamisesta on linjattu. Sen sijaan niukemmin on pohdittu, miten ARA-järjestelmän kustannukset pitäisi laskea.

Asuntopolitiikan heiluriliike kasvaa

Uusi hallitusohjelma lupaa kylmää kyytiä valtion tukemalle asuntotuotannolle, vaikka asuntorakentaminen supistuu vauhdilla.

Same same but different – nostoja brittiläisestä opiskelija-asuntokonferenssista

ASRAn konferenssissa kävi ilmi, että moni Brittien ja Suomen opiskelija-asuntotrendeissä on yllättävän paljon yhtäläisyyksiä - isoista eroista huolimatta.