Tutkimusta opiskelijoiden asumisesta

 SOA teettää ja toteuttaa tutkimuksia opiskelijoiden asumisesta ja opiskelija-asumisesta. SOAn teettämät tai toteuttamat tutkimukset löytyvät tältä sivulta.


Yhteishallinto opiskelija- ja nuorisoasumisessa -raportti

SOAn ja Nuorisoasuntoliiton yhteistyönä laaditussa raportissa täsmennetään erityisryhmien poikkeamismahdollisuuden soveltamista opiskelija- ja nuorisoasumisessa sekä tarjotaan käytännön esimerkkejä soveltamisen tueksi.

Opiskelijabarometrin asumisen raportti

Opiskelijabarometrin asumisen raportti on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön toteuttama Power BI -työkalu, jonka avulla voi tarkastella opiskelijoiden asumista ja asumistoiveita. Raportin aineistona on vuosina 2019 ja 2022 kerätyt opiskelijabarometriaineistot.

Korkeakouluopiskelijoiden asumistoiveet ja korona: Miten korona muutti opiskelijoiden asumistoiveita Opiskelijabarometri-aineiston valossa?

SOA selvitti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen keräämän Opiskelijabarometri-aineiston avulla, miten opiskelijoiden asumistoiveet muuttuivat korona-aikana. Vuosina 2019 ja 2022 kerätyissä aineistoissa asumisen kysymykset olivat pääosin samoja, mikä mahdollistaa asumistoiveiden vertailun ennen koronaa ja sen jälkeen.

Asuminen yhteisöllisesti tai yhdessä ja yleisen asumistuen vaikutukset

Soluasuntojen laskeva kysyntä ja yleisen asumistuen vaikutukset opiskelijoiden asumistoiveisiin ovat herättäneet paljon keskustelua julkisuudessa. SOAn julkaisema ja tuoreisiin tutkimustuloksiin ja kyselyaineistoihin perustuva raportti mahdollistaa aiempaa monipuolisemman paneutumisen opiskelijoiden asuntokysynnän vaikuttimiin.

Opiskelijoiden asumispolut Suomessa

Julkisesta keskustelusta välittyy yksinkertaistava kuva opiskelijoiden asumisesta. Jotta opiskelijoiden monenkirjavia asumisvalintoja voitaisiin ymmärtää paremmin, SOA tuki opiskelijoiden asumispolkuja Suomessa käsittelevää diplomityötä.