Hallitus nostaa opiskelija-asumisen hintaa päätös päätökseltä

02.07.15

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n lehdistötiedote

Hallitusohjelmassa kaavaillaan investointiavustuksen poistamista opiskelija-asunnoilta. Tämä on jatkumoa useille päätöksille, jotka kasaavat yhä enemmän kustannuksia opiskelijoiden maksettaviksi vuokrissa. Asumiskulujen pitäminen kohtuullisina ei tällä menolla ole mahdollista edes opiskelija-asuntoyhteisöjen tarjoamissa, valtion tukemissa kohteissa.

Vuoden 2015 alusta poistui valtion talousarviosta vuokratuki opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutetuilta valtion maa-alueilta, joita on käytetty Hoasin opiskelija-asuntorakentamisen muuta maata kalliimpien tonttikustannusten kompensoimiseen pääkaupunkiseudulla. Valtion vuokratuen maksamisen edellytyksenä on ollut, että pääkaupunkiseudun kunnat avustavat Hoasia vastaavalla määrällä. Valtion päätöksen seurauksena nyt myös kuntien avustukset lakkaavat. Näiden avustusten poistamisen yhteisvaikutus vuokraan on useita prosentteja.

Tammikuusta alkaen kaikkien aravakiinteistöjen kiinteistöveron määräytyminen muuttui ja verotusarvoksi katsotaan jatkossa kiinteistön ominaisuuksien perusteella laskettu arvo eikä sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Tämä nostaa merkittävästi maksettavan veron määrää ja nostaa ylläpitokustannuksia.

Tämän vuoden lopussa päättyy ARAn myöntämien korkotukilainojen omavastuukoron määräaikainen alennus sekä uudistuotannon että korjaamisen osalta. Ja ensi vuoden alussa uhkaa nyt siis loppua myös investointiavustuksen maksaminen opiskelija-asuntokohteille. Tämä hankaloittaa hankkeiden käynnistämistä, kun yhteisöillä ei omakustannusvuokraan perustuvan vuokranmäärityksen vuoksi ole tarvittavia omia varoja käytettävissään ja niiden hankkiminen on vaikeaa muun muassa puuttuvien vakuuksien vuoksi.

Myös korjaus- ja energia-avustuksia on pikku hiljaa poistettu, vaikka tarve niille on rakennuskannan ikääntyessä ja energiatehokkuusvaatimusten lisääntyessä kasvussa.

Investointiavustuksen poistaminen tarkoittaisi sitä, että opiskelija-asunnot kuuluisivat jatkossa niin sanottujen normaalien vuokra-asumisen tukien piiriin. Näihin on viime vuosina liitetty suhdanneluonteisia määräaikaisia lisätukia, joita on joissakin tapauksissa rajattu maantieteellisesti. Tällainen rajaaminen on opiskelija-asuntoyhteisöjen näkökulmasta uhka sekä uudistuotannon että erityisesti peruskorjaamisen näkökulmasta.

Asumismenot opiskelijoiden suurin kuluerä

”Opiskelijoiden asumisen tukeminen on perusteltua heidän heikon taloudellisen asemansa vuoksi. Vuokra on opiskelijoiden suurin yksittäinen kuluerä ja sen jatkuva kasvu yhdistettynä opintoetuuksien leikkauksiin uhkaa opiskelijoiden taloudellista pärjäämistä”, sanoo Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n puheenjohtaja Kirsti Saviaro.

Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat vielä toistaiseksi pystyneet tarjoamaan edullisia asumisvaihtoehtoja, mutta opiskelija-asuntojen omakustannusvuokra uhkaa kuitenkin kohota merkittävästi, jos kuluja lisäävien päätösten ketjua ei välittömästi katkaista. Asumisen hintaa nostavat myös jatkuvassa kasvussa olevat ylläpitokustannukset, joihin muun muassa jo pitkään noussut kiinteistövero sisältyy. ”Kun tätä pidemmän aikavälin kehitystä tarkastellaan, on selvää, ettei investointiavustuksesta pidä luopua”, painottaa puheenjohtaja Kirsti Saviaro Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:stä.

Lisätietoja:
Kirsti Saviaro, puheenjohtaja, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry, puh. 050 553 4780
Kalervo Haverinen, varapuheenjohtaja, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry, puh. 050 331 6914