SOA lausui Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus –raportista

27.05.15

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry antoi lausunnon Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus –raportista. SOA kiinnittää erityisesti huomiota kolmeen asiaan, jotka ovat ratkaisevia opiskelijoiden asumisen kohtuuhintaisuuden kannalta.

SOA haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  1. Investointituet ovat välttämätön edellytys uusien kohtuuhintaisten opiskelija-asuntojen rakentamiselle opiskelijapaikkakunnille
  2. Voittoa tavoittelemattomien ja yleishyödyllisten opiskelija-asuntoyhteisöjen toimintaedellytykset pitää turvata valtakunnallisesti uusien opiskelija-asuntojen aikaansaamiseksi
  3. Jos uusien opiskelija-asuntojen vuokrataso ajautuu ilman tukia markkinatasolle, kilpailevat myös opiskelijat normaaleista vuokra-asunnoista, mikä heikentää myös työssäkäyvien asunnonsaantimahdollisuuksia.

Lue lausunto

Lisätietoja: Aija Tasa, puh. 050 327 2077