Opiskelupaikkojen leikkaukset vaikuttavat myös opiskelija-asumiseen - Savonlinnan tilanne hälyttävä

28.09.16

Savonlinna on menettänyt kymmenessä vuodessa eri oppilaitoksista lähes 900 aloituspaikkaa. Kun opettajankoulutus siirtyy Joensuuhun syksyllä 2018, merkitsee se vielä 800 aloituspaikan häviämistä kaupungista. Tällaiset muutokset heijastuvat oppilaitosten lisäksi myös opiskelija-asuntojen kysyntään sekä kaupungin yleiseen asuntomarkkinatilanteeseen. Savonlinna on nyt esimerkki opiskelukaupungista, jossa paikallinen opiskelija-asuntoyhteisö on koulutuspoliittisten päätösten seurauksena ajautunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Opiskelija-asuntojen rakentaminen on perustunut ministeriöiden laskelmiin oppilaitosten aloituspaikkamäärien kehityksestä. Opiskelija-asuntorakentamisessa tavoitteena on, että puolet kodin ulkopuolella asuvista opiskelijoista voisi saada opiskelija-asunnon. Myös Savonlinnassa opiskelija-asuntoja on rakennettu tämän mukaisesti.

Savonlinnassa tarvitaan tehokkaita sopeutustoimia

Savonlinnassa on jo pyritty sopeutumaan muuttuvaan kysyntään myymällä joitakin opiskelija-asuntokohteita. Kaupungissa on nyt noin 1 150 opiskelija-asuntopaikkaa, kun syksyllä 2018 tarve on enää noin 700 asuntopaikkaa. Ilman taloudellisesti kestäviä ratkaisuja Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy ajautuu suuriin vaikeuksiin, eikä konkurssikaan ole poissuljettu. Hallitsematon konkurssi on aina huonoin ratkaisu. Siksi on välittömästi aloitettava toimenpiteiden suunnittelu, jotta opiskelija-asuntoyhteisön toimintaedellytykset ja asuntomarkkinoiden toimivuus voidaan turvata. Suomen opiskelija-asunnot ry:n mielestä Savonlinnassa tarvitaan yhteiskunnan merkittävää vastaantuloa ongelmien ratkaisemiseksi.

Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy:n toiminnan jatkaminen edellyttää, että

  1. Noin puolelle nykyisistä opiskelija-asunnoista myönnetään vapautus käyttö- ja luovutusrajoituksista, ne puretaan ja näiden kohteiden purkamiseen myönnetään korotettua purkuavustusta.
  2. Purettavien kohteiden Valtiokonttorin lainat, joita on yhteensä noin 4 miljoonaa euroa, annetaan anteeksi.
  3. Jäljelle jäävälle opiskelija-asuntokannalle laaditaan korjaussuunnitelmat niin, että ne voivat jatkossa palvella sekä opiskelijoita että kesämatkailijoita. Useiden kohteiden kunto on nyt heikko, koska alhainen käyttöaste on taloudellisesti estänyt kiinteistöjen välttämättömätkin korjaukset.


”Savonlinnassa opiskelija-asuntojen kesän vajaakäyttöä on pystytty hyvin hillitsemään majoittamalla oopperavieraita ja -esiintyjiä, joille ei kaupungissa olisi muuten ollut riittävästi majoituskapasiteettia. Jotta tätä matkailua merkittävästi tukevaa toimintaa voidaan jatkaa, on asuntojen oltava asianmukaisessa kunnossa”, SOAn hallituksen puheenjohtaja Kalervo Haverinen muistuttaa.

Asumispalvelujen tarpeen ennakointiin tarvitaan laajapohjainen toimikunta

”On tärkeää, että aloituspaikkaratkaisujen yhteydessä kartoitetaan myös muut seikat, joihin siirtopäätökset heijastuvat, ja ratkaistaan ne. Opiskelija-asuntojen omistaminen on taloudellisesti merkittävää ja pitkäjänteistä toimintaa. Nopeisiin markkinamuutoksiin on tässä toimintakentässä vaikea sopeutua”, huomauttaa Kalervo Haverinen. SOA on jo aikaisemmin vaatinut korkeakoulujen asumispalvelujen tilannetta kokonaisvaltaisesti arvioivan toimikunnan perustamista, jotta kaikki näkökulmat osattaisiin päätöksenteossa huomioida ja muutokset hallita paremmin. Mukana pitäisi olla kattavasti sekä asunto- että koulutuspolitiikan asiantuntijoita ja vastuuministeriöiden edustajat.

”Opiskelija-asuntojen rakentamisella on luotu edellytykset opiskelulle ja nämä asunnot on rakennettu yhteiskunnan tuella. Tämän vuoksi on löydettävä sellaiset ratkaisut, jotka mahdollistavat opiskelija-asuntoyhteisön toiminnan myös merkittävien aloituspaikkojen vähentämisten ja siirtojen jälkeen”, puheenjohtaja Kalervo Haverinen painottaa.