SOA lausui korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

01.03.18

SOA antoi lausuntonsa lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta. Lakiluonnoksella on tarkoitus saattaa EU:n veronkiertodirektiivi kansalliseen lainsäädäntöön ja torjua aggressiivista verosuunnittelua. Vaikka esitetyn lainsäädännön tavoite on sinällään perusteltu ja kannatettava, on se toteutettava tavalla, joka ei ole ylimitoitettua eikä ristiriidassa muiden yhteiskunnallisten pyrkimysten, kuten asumisen kohtuuhintaisuuden, kanssa.

Toteutuessaan lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla korkojen vähennysoikeuden rajoitus voi lisätä yleishyödyllisten ja omakustannusperiaatteella toimivien vuokranantajien verorasitusta. Omakustannusperiaatteen seurauksena on myös, että verorasitus näkyisi suoraan pienituloisten korkeampina vuokrina. Yleishyödylliset ja omakustannusperiaatteella toimivat vuokranantajat eivät tavoittele toiminnallaan voittoa, joten niiden verorasituksen kasvattaminen tuskin on tavoiteltava seuraus lainsäädännöstä, jonka tarkoituksena on estää aggressiivista verosuunnittelua.

Yleishyödyllisten vuokra-asuntoyhteisöjen rahoitukseen ja verotukselliseen asemaan vaikuttavat muun muassa valmistelussa parhaillaan olevat pitkän korkotukilainamallin uudistus, tulolähdejaon poisto sekä korkojen verovähennysoikeuden rajoittaminen. Näiden yhteisvaikutusten arviointi ja ennustaminen on toimijoille hankalaa. Verotuksen uudistukset tulisi toteuttaa lähtökohtaisesti tavalla, jossa sekä lainsäätäjän että verovelvollisten on mahdollista ennustaa muutosten vaikutukset.

SOA:n antamaan lausuntoon voi tutustua kokonaisuudessaan täällä.