SOA lausui tulolähdenjaon poiston lakiluonnoksesta

14.05.18

SOA lausui valtiovarainministeriön lakiluonnoksessa, jolla esitetään poistettavaksi tulolähdejako tuloverotuksesta. Muutos tarkoittaisi, että jatkossa laajamittainen vuokraustoiminta ja muu kiinteistötoiminta verotettaisiin pääasiassa elinkeinotulona. Poikkeuksen tästä muodostaa se, jos vuokraustoiminnalla toteutetaan yhteisön yleishyödyllistä tarkoitusta.

SOA:n näkemyksen mukaan lakiluonnos jättää yleishyödyllisten vuokranantajien verokohtelun epäselväksi. Riittävän oikeusvarmuuden saamiseksi jatkovalmistelussa tulisi selkeyttää, ettei laajamittaistakaan vuokraustoimintaa katsota elinkeinotoiminnaksi silloin, kun vuokraus on osa yhteisön tarkoitusta, vuokranmääritys on omakustannusperusteista ja asukasvalinta perustuu sosiaaliseen ja taloudelliseen tarveharkintaan.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.