SOA ympäristövaliokunnan kuultavana pitkän korkotukilainamallin uudistamisesta

23.03.18

SOA antoi näkemyksensä parhaillaan käsiteltävästä asuntorakentamisen pitkän korkotukilainamallin uudistamisesta eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemisessa. SOA kannattaa lakiesityksen tavoitteita, mutta ei usko, että niitä saavutetaan esitetyillä keinoilla. Vaikka lakiesitys sisältää kannatettavia elementtejä, kuten uuden lyhennysohjelman, se ei korjaa korkotukilainamallin perusongelmaa, eli tuen ja rajoitusten epäsuhtaa. Itse asiassa lakiesitys tuo uusia rajoitteita, joita perustellaan juuri paranevalla tuella, vaikka tuki ei tosiasiassa parane nykytilanteeseen verrattuna.

SOA:n kirjalliseen lausuntoon voi tutustua täältä.