SOA lausui aravavuokratalojen purkuavustusta koskevan asetuksen muuttamisesta

20.12.19

Ympäristöministeriö valmistelee asetusmuutosta, jolla korotettaisiin aravavuokratalojen purkuavustuksen enimmäismäärää määräaikaisesti 90 prosentiin, mikäli purettava vuokratalo sijaitsee sellaisessa kunnassa, jonka asuntomarkkinatilanteessa ja väestökehityksessä tapahtuneet muutokset ovat vaikeuttaneet vuokrataloyhteisön toimintaa ja yhteisö on huomattavissa ja pitkäaikaisissa taloudellisissa vaikeuksissa. Korotuksella toteutettaisiin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa ja se olisi voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Samalla velvoitettaisiin avustuksensaajat laatimaan purkuhankkeistaan purkukartoitus. 

SOA kannatti lausunnossaan esityksiä pääosin, mutta esitti joitain tarkennuksia. Itse korotus on tarpeellinen erityisen syvissä taloudellisissa vaikeuksissa olevien yhteisöjen tervehdyttämiseksi. Määräaikaisuus on myöskin sinällään perusteltua, sillä se voi kannustaa yhteisöjä ryhtymään toimeen, kun tilanne on vielä ratkaistavissa. Sen sijaan jatkossakin on odotettavissa yllättäviä kysynnän muutoksia, joihin ei ole voinut ennakolta varautua. Tällöin asuntokantaa joudutaan tyypillisesti supistamaan rankasti lyhyellä ajanjaksolla. Tällaisten poikkeustilanteiden ratkaisemiseksi olisi hyvä olla käytettävissä korotettu purkuavustus myös nyt esitetyn määräajan umpeuduttua.

Purkukartoituksen laatiminen on sinällään perusteltua, mutta sillä ei saa lisätä entuudestaan ongelmissa olevien yhteisöjen taloudellista taakkaa, eikä se saa estää purkuavustuksen käyttöä tilanteissa, joissa se muuten olisi tarpeen. Siksi purkukartoitukseen ja purkujätteen jälleenkäyttöön liittyvissä ehdoissa on muistettava kohtuullisuus.

SOAn lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Asetusluonnos perustelumuistioineen löytyy täältä.