SOA lausui asuinrakennusten energia-avustusten asetusluonnoksesta

21.11.19

SOA lausui ympäristöministeriön valmistelemasta asetusluonnoksesta, joka koskee asuinrakennusten energia-avustusta. Asetuksen perusteella myönnettäisiin tukea asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. 

SOAn näkemyksen mukaan rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä on parannettava kaikessa rakennuskannassa. Nyt esitetyt energiatehokkuuskannusteet ovat kannatettavia, mutteivät välttämättä kattavia: erityisryhmille suunnattu asuntotuotanto uhkaa jäädä näiden katveeseen. Siksi erilaiset energiatehokkuutta parantavat ja hiilijalanjälkeä pienentävät tuki-instrumentit tulisi ulottaa myös erityisryhmien asunnoille.

Asetusluonnoksen jatkovalmistelussa tulisi tarkastella sen suhdetta muihin asumisen tukiin ja niiden ehtoihin. Asetusluonnos kytkisi energia-avustuksen valtion tukemassa asuntokannassa remonttia varten nostettavaan korkotukilainaan, jolloin pienemmät energiatehokkuusremontit rajautuisivat tuen ulkopuolelle -- toisin kuin asetusluonnoksen perustelumuistiosta voisi päätellä. SOA esittääkin, että tuen saajien rajausta tarkastellaan uudelleen jatkovalmistelussa. 

Energia-avustustusta ei asetusluonnoksen perusteella voi saada, jos samaan hankkeeseen on saatu muuta valtion tukea. Tämä rajaisi erityisryhmien investointiavustusta saaneet kohteet tuen ulkopuolelle. SOAn näkemyksen mukaan on silti perusteltua, ettei erityisryhmiä suljeta kategorisesti avustuksen ulkopuolelle, vaan se on mahdollinen vaihtoehto erityisryhmien investointiavustuksen sijaan. Energia-avustus voisi joissain tapauksissa osoittautua erityisryhmien investointiavustuksen tasoa korkeammaksi, vaikka erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa hiljattain korotettiin.

SOAn lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.