SOA lausui erityisryhmien investointiavustuksen korottamisesta

12.08.19

SOA kannattaa lausunnossaan ympäristöministeriön valmistelemaa lakiluonnosta, jolla korotettaisiin erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa 15 prosenttiin. Lakiluonnoksella toteutetaan pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa, jossa korotuksesta päätettiin. Lakiluonnokseen pohjautuva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä ja luonnoksen perusteella sen on alustavasti määrä tulla voimaan marraskuun alusta. Lakiluonnoksen voimaantulosääntöjen perusteella korotettua tukiprosenttia sovellettaisiin myös hankkeisiin, joiden hakemukset ovat vireillä lain tullessa voimaan. 

SOA näkee esitetyn korotuksen erittäin perusteltuna ja tarpeellisena. Korkeampi investointiavustus voi mahdollistaa sellaisia hankkeita, joissa alemmalla tuen tasolla vuokrataso nousisi opiskelijoille liian korkeaksi. Näin esitys tukee hallitusohjelman tavoitetta opiskelija-asuntotuotannon lisäämisestä. Erityisryhmien investointiavustuksen alimmassa tukiluokassa tuetaan poikkeuksellisen pienituloisten asumista. Opiskelija-asumiseen liittyy nopeasta asukasvaihtuvuudesta ja pienistä asunnoista johtuvia lisäkustannuksia tavalliseen vuokra-asumiseen verrattuna. Enimmäisprosentin korottaminen auttaa pitämään opiskelija-asuntojen vuokratasoa normaalia ARA-vuokra-asumista edullisempana näistä lisäkustannuksista huolimatta. 

Linkki lausuntoon.

Linkki lakiluonnokseen.