SOA lausui vuoden 2020 talousarvioesityksestä

24.10.19

Suomen opiskelija-asunnot SOA lausui eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle ensi vuoden talousarvioesityksestä. SOA kiinnittää lausunnossaan erityisesti huomiota erityisryhmien investointiavustuksen myöntövaltuuden leikkaukseen. Hallitusohjelmassa on sitouduttu varmistamaan riittävä valtion tuki erityisryhmien asumiseen. Muun muassa kehitysvammaisten ja autismin kirjon nuorille ja aikuisille suunnattujen asuntojen hankintaan ja rakentamiseen varmistetaan riittävä tuki ja opiskelija-asuntorakentamista pyritään lisäämään. Investointiavustuksen kysyntää lisää myös hiljattain hyväksytty laki, joka korottaa alimman tukiluokan enimmäisavustuksen 15 prosentiin. Uudistuksen tavoitteena on lisätä opiskelija- ja nuorisoasuntotuotantoa. Tästä huolimatta talousarvioesityksessä ollaan leikkaamassa investointiavustuksen myöntövaltuutta 15 miljoonaa edellisvuodesta ja jopa 40 miljoonaa suhteessa keväällä 2019 päätettyyn tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan. 

Vuoden 2019 leikkausta perustellaan investointiavustuksen heikolla kysynnällä. Investointiavustuksen käyttö onkin jäämässä selvästi myöntövaltuuden alle vuosina 2018 ja 2019. Tämä on kuitenkin poikkeus suhteessa pitkän aikavälin kysyntään, ja seuraavan vuoden kysyntää on vaikea ennakoida. Pahimmillaan alimitoitettu myöntövaltuus voi lykätä tai estää tarvittavaa asuntotuotantoa, jos investointiavustuksen kysyntä kääntyy äkisti. Tämä jättäisi tarvittavia asuntoja rakentamatta ja vähentäisi rakentamista tilanteessa, jossa rakentamisen suhdanne on kääntymässä laskuun.

Edellisvuosien matalalla kysynnällä voi jossain määrin perustella investointiavustuksen myöntövaltuuden leikkausta vuodelle 2020, joskaan investointiavustusta ei ylipäänsä pitäisi mitoittaa edellisvuoden kysynnän vaan pitkän aikavälin tarpeen perusteella. Sen sijaan se ei voi olla peruste mitoittaa investointiavustusta pysyvästi selvästi aiempaa pienemmäksi. Hallituksen 7.10. hyväksymässä Julkisen talouden talouden suunnitelmassa 2020-2023 investointiavustuksen leikkaus on määrä ulottaa koko vaalikaudelle.

SOAn koko lausunto on luettavissa täältä.