SOA lausui energiatehokkuuslain muutoksesta

25.02.20

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lakimuutoksella toteutettaisiin direktiivimuutosta, joka edellyttää, että vesimaksut veloitetaan loppukäyttäjältä todellisen mitatun kulutuksen perusteella. Lakimuutoksen tavoite on hyvä, mutta opiskelija-asuntojen näkökulmasta ongelmallinen. Opiskelija-asuntokannassa on runsaasti soluasuntoja, joissa useampi asukas jakaa vesipisteitä, vaikka kaikilla on erilliset vuokrasopimukset. Tällöin todelliseen kulutukseen perustuva kustannusten jakaminen olisi mahdotonta ja yksilön maksama vesimaksu riippuisi siitä, sattuuko solunaapuriksi vesipihi vai veden suurkuluttaja. Tällöin olisi reilumpaa, jos vedesta maksettaisiin koko talon keskimääräisten kustannusten perusteella.

Toinen haaste syntyy opiskelija-asuntojen nopeasta asukasvaihtuvuudesta. Aina asukkaan vaihtuessa olisi tasattava laskutettu ja toteutunut kulutus. Nopean vaihtuvuuden vuoksi näitä tulisi valtavasti, ja osa tasauslaskuista tai -hyvityksistä olisi vielä lähetettävä Suomesta jo poistuneille kansainvälisille opiskelijoille. Juuri tästä syystä opiskelija-asunnoissa on siirrytty pois erikseen laskutettavista kuluista ja sähkö, vesi ja nettiyhteys on usein sisällytetty vuokraan.

Koska lain tavoitetta olisi mahdoton toteuttaa soluasunnoissa ja opiskelija-asuntojen nopean vaihtuvuuden takia hallinnollinen taakka olisi suuri, SOA päätti esittää, että opiskelija- ja nuorisoasuntokohteet rajataan esitetyn sääntelyn ulkopuolelle. 

Linkki SOAn lausuntoon.

Linkki lausuntopalveluun (sisältää lakiluonnoksen).