SOA lausui Helsingin Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta

18.09.20

Helsingin kaupunki valmistelee Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa, joka muun muassa linjaa opiskelija-asuntojen tuotantotavoitteen tuleville vuosille. SOA lausui pyydettynä ohjelman luonnoksesta. SOAn näkemyksen mukaan nykyinen 300 opiskelija-asunnon vuositavoite on pitkällä aikavälillä oikea, mutta tilapäisesti pienempi tonttitarjonta voi riittää, jos joinain ajanjaksoina tuotantokapasiteetti on runsaiden uudisrakentamis- ja perusparannushankkeiden takia rajallinen. 

SOA nosti myös esiin kaavojen toteutuskelpoisuuden ARA-tuotannon näkökulmasta. Liiketilojen rakentamisvelvoite ARA-kohteissa johtaa hankaliin rahoitusjärjestelyihin ja sopii heikosti yhteen yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen toimintaan. Helsingin kaupungilla on avaimet ongelman ratkaisemiseksi: ohjataan ARA-tuotantoon tontteja, joihin tällaista velvoitetta ei sisällä. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa heikompiin sijainteihin, eikä sen tarvitsekaan: usein riittää, että tarjotaan tontti korttelin siltä puolelta, jossa liiketilavelvoitetta ei ole.

SOAn lausuntoon voi tutustua täältä.