SOA lausui vuoden 2021 talousarvioesityksestä

21.10.20

SOA lausui pyydettynä valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle vuoden 2021 talousarvioesityksestä. Lausunnossa nostettiin esiin huoli erityisryhmien investointiavustuksen myöntövaltuudesta. Esitetty 90 miljoonan euron myöntövaltuus on sama kuin kuluvalle vuodelle. Tällä hetkellä valtuus vaikuttaa riittävältä, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos korkeampien tukiluokkien kysyntä aktivoituu esimerkiksi sote-ratkaisun myötä. Siksi SOA esitti lausunnossaan, että investointiavustuksen myöntövaltuuden riittävyyttä seurataan tarkasti ja tarvittaessa valtuutta kasvatetaan lisätalousarviossa.

SOA halusi lausunnossaan myös kiinnittää huomiota valtion asuntorahaston pitkän aikavälin tulevaisuuteen. Talousarvio kiihdyttää rahaston käyttöä. Tämän voi nähdä perusteltuna, sillä raha menee tarkoitettuun käyttöön eli kohtuuhintaisen asumisen tukemiseen. Kun samalla rahaston tulonlähteet ehtyvät aravalainakannan takaisinmaksun myötä, rahaston krooninen alijäämä kasvaa. Rahastolle tulisi etsiä uusia tulonlähteitä ja samalla kehittää nykyisiä tuotantotuki-instrumentteja niin, että yleishyödyllisen asuntosektorin toiminta voi jatkua, vaikka asuntorahasto ehtyisikin.

SOAn lausuntoon voi tutustua täällä.