SOA lausui asumisneuvonnan lakisääteistämisestä

21.05.21

Asumisneuvontatyö on ollut tuloksekasta asumisen turvaamisessa, asukkaiden ongelmien ratkaisemisessa ja häätöjen ehkäisyssä. Asumisneuvontaa on tarkoitus hallitusohjelman mukaisesti laajentaa lakisääteiseksi palveluksi. Tavoitteena on parantaa asumisneuvonnan saatavuutta. Lakisääteistämistä valmisteli työryhmä, joka julkaisi raporttinsa keväällä 2021. Raportissa esitettiin kolme vaihtoehtoista tapaa lakisääteistämiselle: kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuu tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) koordinoima sopimusmalli.

SOA lausui asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista. SOA pitää asumisneuvontaa tärkeänä ja kannattaa sen saatavuuden parantamista. Samalla on kuitenkin tärkeää, että lakisääteistämisen yhteydessä turvataan nykyiset onnistuneet toimintamallit sekä erityisryhmien palveluntarpeeseen liittyvä erityisosaaminen ja verkostot. Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävät mullistuvat sote-uudistuksen myötä. Kehysriihessä 2021 päätettiin supistaa asumisneuvonnan lakisääteistämiseen tehtyä määrärahavarausta. Jos asumisneuvonta olisi kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulla, rahoitus tulisi yleiskatteisena valtionosuutena, ku taas ARAn koordinoima sopimusmalli mahdollistaisi kustannusperusteisen ja kohdistetun rahoituksen. Näistä syistä SOA päätyi lausunnossaan kannattamaan ARAn koordinoimaa sopimusmallia. 

SOAn lausunto on luettavissa täällä.