SOA lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

07.12.21

SOA lausui ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uutta kaavoitus- ja rakentamislakia valmistellaan korvaamaan voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. SOA kannattaa kaavoitusjärjestelmän nykyistä muotoa ja näkee uudet kaavatasot tarpeettomina ja työmäärää lisäävinä. Rakentamisen kehitys vähähiilisempään suuntaan on tärkeää, samaan aikaan täytyy huomioida mahdollisesti kasvavien hankintakustannusten vaikutus asumiskustannuksiin ja siten pienituloisten opiskelija-asukkaiden talouteen.

Koko lausunto on luettavissa täältä.