SOA lausui valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022

15.11.21

SOA lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 luvusta 35.20. Aiempi opiskelija-asuntojen aktiivinen uudistuotanto ja perusparannushankkeet sisältävät nyt epävarmuuksia johtuen rakentamisen markkinatilanteesta. Tänä vuonna nähty rakentamisen kustannusnousu vaikuttaa myös tulevan vuoden hankkeiden toteuttamiseen. Rakennuskustannusten nousu on pitkälti seurausta Covid-19 -pandemian vaikutuksista markkinoihin. Rakennusmateriaalien hinta nousi viime keväänä merkittävästi ja materiaalien saatavuus sekä toimitusajat ovat lisänneet hankkeiden epävarmuutta ja välillisiä kustannuksia. SOA näkee muuttuneen markkinatilanteen riskinä suhteessa asuntotuotantotavoitteisiin. Erityisesti puutavaran hinta on noussut räjähdysmäisesti 67 prosenttia viimeisen vuoden aikana, joka nostaa ympäristöllisesti kestävän rakentamisen hankkeiden kustannuksia merkittävästi.

Eritysryhmien investointiavustuksen määrä esitetään säilytettävän nykytasolla 90 miljoonassa eurossa julkisen talouden suunnitelman mukaisesti. Jos ylempien tukiluokkien asuntotuotanto lähtee kasvuun hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä, erityisryhmien investointiavustuksen myöntövaltuuden käyttöä tulee seurata tarkasti ja valtuutta korottaa tarvittaessa.

Koko lausunto on luettavissa täällä.