SOA lausui veden laskutusta koskevasta asetuksesta

07.01.21

SOA lausui työ- ja elinkeinoministeriölle asetuksesta, jolla säädellään muun muassa vedenkulutukseen perustuvaa vesilaskutusta. SOA pitää tärkeänä, ettei asetuksella ohjata tiukemmin, kuin direktiivissä, johon muutokset vesilaskutuksessa perustuvat. 

Veden laskuttaminen käytön mukaan on ylipäänsä haastavaa opiskelija-asunnoissa tiuhan muuttotahdin ja erilaisten soluasuntoratkaisujen takia.
Opiskelija-asuntojen asukkaat asuvat usein ensimmäistä kertaa itsenäisesti ja siksi opiskelija-asuntoyhteisöt ovat pyrkineet tekemään asumisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Tämä on muun muassa tarkoittanut, että moni opiskelija-asuntoyhteisö on karsinut erilaisia erillisiä ja vaikeasti ennustettavia maksuja ja sisällyttänyt nämä pikemminkin ennustettavaan omakustannusvuokraan. Tämä auttaa nuoria asukkaita menojensa hallinnassa. Valitettavasti veden laskutus kulutuksen perusteella vie kehitystä päinvastaiseen suuntaan.

Lausunnossaan SOA piti tärkeänä, ettei käyttöön perustuvan laskutuksen väliä säädetä vuotta lyhyemmäksi. Lisäksi SOA ilmaisi huolensa esitetystä hyvin monimutkaisesta tavasta laskuttaa lämpimän käyttöveden käytöstä. 

SOAn lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.