SOA lausui arava-asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

08.12.22

SOA otti kantaa ympäristöministeriön valmistelemaan väliaikaiseen arava-asetuksen muutokseen, jossa ehdotetaan vuosimaksujen korotuksista luopumista vuodelle 2023. Voimakas inflaatio ja nopea korkotason nousu haastaa yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen tilannetta. Omakustannusperiaatteen takia kustannukset johtavat vuokrankorotuksiin, vaikka näitä pyritäänkin jaksottamaan asukkaiden tilanteen helpottamiseksi. Samaan aikaan kustannusten nousu haastaa muutenkin pienituloisten asukkaiden toimeentuloa.

Voimassa olevan lain ja asetuksen mukaiset aravalainojen vuosimaksujen korotukset olisivat olleet jopa 7,8 tai 9,3 prosenttia. Tämä olisi kohtuuton korotus tilanteessa, jossa kustannukset ovat muutenkin kovassa noususssa. Siksi vuosimaksukorotuksista luopuminen on perusteltua.

Roimien vuosimaksukorotusten tai niistä luopumisen vaikutukset vaihtelevat yhteisöittäin. Osalla vuosimaksulliset aravalainat muodostavat vain marginaalisen osan lainasalkusta, kun taas toisilla niiden osuus on merkittävämpi. SOA peräänkuulutti myös valtion riskienhallinnan näkökulmaa. Vuosimaksukorotusten toteuttaminen voisi entisestään vaikeuttaa väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevie vuokrataloyhteisöjen taloudellista asemaa. 

SOAn lausuntoon voi tutustua täällä.