SOA lausui korkotukilainamallin kehittämisen suuntaviivoista

03.02.22

Valtion tukeman asuntotuotannon korkotukilainamallia on määrä uudistaa ja ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja mallin kehittämisen suuntaviivoista. SOA pitää mallin kehittämistä erittäin tarpeellisena ja tervetulleena, sillä nykymalliin sisältyy monia keskeisiä rakenteellisia ongelmia.

Yksi ydinongelmista on, että korkotukilainojen asetuksella säädetty lyhennysohjelma on edelleen aivan liian takapainotteinen. Takapainotteisuuden merkittävä vähentäminen sekä lyhennysohjelman joustavoittaminen olisi paitsi lainansaajan, myös valtion etu: kun lainat lyhenevät nopeammin, valtion takaus- ja korkotukivastuiden kasvutahti pysyy maltillisempana.

SOA nosti myös esiin huolen valtion asuntorahaston tilanteesta. Valtion asuntorahasto on kroonisesti alijäämäinen ja uhkaa ehtyä lähivuosikymmeninä. Jos korkotaso nousee nykyisestä merkittävästi, rahaston tyhjeneminen kiihtyy kasvavien korkotukimenojen myötä. Uusia tulonlähteitä on tarkoitus etsiä, mutta niiden löytäminen on epävarmaa. Tästä syystä SOA näkee oleellisena, että korkotukimallin uudistamisessa pyritään vahvistamaan toimijoiden taloudellista vakautta siten, että yleishyödyllinen asuntotarjonta voi jatkua siinäkin tilanteessa, jos asuntorahasto ehtyy. Lyhennysohjelman takapainotteisuudesta luopumisen lisäksi tämä tämä edellyttää kohtuullisen korjauksiin varautumisen sallimista.

SOA esittää lausunnossaan huolensa pankkien hupenevasta kiinnostuksesta korkotukilainojen tarjoamiseen. Käytännössä korkotukilainojen kilpailutusvelvoite on menettämässä merkitystään, jos tarjouksia ei saada kuin yhdeltä toimijalta. Korkotukilainamallia uudistettaessa on selvitettävä, miten mallista saataisiin jälleen houkuteltava myös lainoittajien näkökulmasta. 

SOAn lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Ympäristöministeriön valmistelemiin korkotukilainamallin uudistamisen suuntaviivoihin voi tutustua täällä.