SOA lausui valtion talousarviosta ympäristövaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle

07.10.22

SOA on lausunut pyydettynä eduskunnan ympäristöjaostolle sekä valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle vuoden 2023 talousarvioesityksestä.

Lausunnoissa SOA kiittelee päätöstä korottaa erityisryhmien investointiavustuksen myöntövaltuus 120 miljoonaan euroon. Korotus tulee tarpeeseen, sillä ilman korotusta riittämätön myöntövaltuus uhkasi jäädä opiskelija-asuntotuotannon pullonkaulaksi ja siten vaarantaa hallituksen tuoreen tavoitteen opiskelija-asumisen nostamisesta korkeakouluopiskelijoiden yleisimmäksi asumismuodoksi vuosikymmenen loppuun mennessä. 

ARA ja ympäristöministeriö ovat arvioineet, että 120 miljoonaan euron myöntövaltuudella on mahdollista edistää valtaosaa kevään 2022 määräaikaishaussa haetuista hankkeista. Korotus tulee tarpeeseen, mutta apu voi jäädä väliaikaiseksi. Tulevaan investointiavustuksen tarpeeseen ja kysyntään liittyy suuria epävarmuustekijöitä, mutta lienee todennäköistä, ettei julkisen talouden suunnitelmaan kirjattu 90 miljoonan euron vuosittainen myöntövaltuus ole riittävä. SOA pitää tärkeänä tavoitteena, että investointiavustuksen kysyntä ja myöntövaltuus saadaan pidemmällä aikavälillä tasapainoon niin, että voidaan palata avustuksen jatkuvaan hakuun.

SOAn lausuntoon voi tutustua tarkemmin täältä.