SOA lausui yhteishallintolain uudistamisesta

10.03.22

Ympäristöministeriö valmistelee asukasdemokratiaa ja -toimintaa sääntelevän yhteishallintolain uudistamista. Nykyinen laki on 1990-luvulta ja auttamatta vanhentunut. Vanhentuneet käytännöt sopivat heikosti opiskelijoiden tarpeisiin, mikä on syönyt opiskelija-asukkaiden kiinnostusta osallistua. 

Lakiuudistuksessa vanhan yhteishallintolain rakenteet on säilytetty ja päivitetty. Sellaisenaan esitetty malli tuskin onnistuisi parantamaan yhteishallinnon toimivuutta opiskelija-asuntoyhteisöissä. Sen sijaan lakiluonnos mahdollistaisi, että yhteishallintolaissa säädetystä on mahdollista poiketa erityisryhmien asumisessa silloin, kun lain tavoitteet voi toteuttaa paremmin toisin keinoin. SOA näkee tämän erittäin tärkeäksi. Näin opiskelija-asuntoyhteisöt voivat kehittää opiskelijoille toimivia osallistumisen tapoja.

Poikkeamismahdollisuus on tervetullut, mutta sen lakiluonnos jättää sen soveltamiseen paljon valtaa neuvoville ja valvoville viranomaisille. SOA pitää siksi tärkeänä, että lain yksityiskohtaisissa perusteluissa on riittävä selkänoja soveltamista varten.

SOAn lausuntoon voi tutustua täällä.