SOA ympäristövaliokunnan kuultavana yhteishallintolaista

14.10.22

SOA oli ympäristövaliokunnan kuultavana yhteishallintolain uudistamisesta 14.10.2022. Yhteishallintolaki ohjaa asukasdemokratiaa ja -toimintaa valtion tukemassa asuntokannassa.

Nykyisen lain ohjaama yhteishallinnon ja asukasdemokratian toteutustapa toimii heikosti opiskelija-asumisessa. Haasteita aiheuttavat niin opiskelija-asumisen lyhyt kesto, opiskelijoiden ajankäyttö kuin muutokset osallistumisen tavoissa. Seurauksena on matala osallistumisaktiivisuus, jolloin asukastoimikuntia on vaikea saada kokoon ja asukastoiminta typistyy helposti pieneen piiriin. Aito asukasdemokratia ei toteudu ilman osallistujia. 

Hallituksen lakiesityksessä esitetyt muutokset ovat pääosin pieniä. Lakimuutoksen jälkeenkään lain määrittämä yhteishallinnon perusrakenne ei palvele opiskelija-asumisen tarpeita eikä riitä takaamaan riittävää osallistujamäärää toimivan asukasdemokratian tarpeisiin. Siksi SOA pitää erityisen tärkeänä erityisryhmille sallittua mahdollisuutta poiketa yhteishallintolain säädöksistä. Poikkeamismahdollisuus luo edellytyksiä rakentaa opiskelija-asumiseen juuri opiskelija-asukkaiden tarpeista ja toiveista lähtevä ja kyseiselle erityisryhmälle soveltuva yhteishallinnon malli. SOA kannattaa lämpimästi laissa esitettyä erityisryhmäasumisen poikkeamismahdollisuutta.

SOAn kirjallinen lausunto on luettavissa täältä.