Opiskelijabarometrin asumisen raportti

24.03.23

Opiskelijabarometrin asumisen raportti on SOAn tilaama ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttama Power BI -työkalu, jonka avulla voi tarkastella opiskelijoiden asumista ja asumistoiveita. Raportin aineistona on vuosina 2019 ja 2022 kerätyt opiskelijabarometriaineistot.

Opiskelijabarometri on korkeakouluopiskelijoille suunnattu kysely, jonka kohderyhmänä ovat kaikki Suomessa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat henkilöt tietyin rajauksin. Lisätietoa Opiskelijabarometristä löytyy täältä.

Asumisen raportti perustuu vuoden 2019 osalta noin 14 000 opiskelijan ja vuoden 2022 osalta yli 5 200 opiskelijan vastauksiin.

Työkalun käyttöohjeet

Työkaluun pääsee tutustumaan tämän linkin kautta. Työkalussa on kuusi välilehteä:

  • Nykyinen asuminen
  • Toivottu asuntotyyppi
  • Asuinalueen valintaan liittyvät kriteerit
  • Yhteistilat ja oheispalvelut
  • Opiskelija-asumista koskevat väittämät
  • Vapaa analyysi

Välilehtien välillä pääsee navigoimaan ikkunan alareunasta.

Kullakin välilehdellä vastauksia voi suodattaa tiedonkeruuvuoden sekä erilaisten suodattimien avulla. Tiedonkeruuvuoden sekä suodattimet voi valita ikkunan vasemmasta laidasta. Kun suodatin on valittu, suodattimelle voidaan valita halutut arvot alempaa ikkunan vasemmasta laidasta.

Vapaa-analyysi-välilehdellä aineistoa voi rajata suodattimien lisäksi erilaisilla taustatiedoilla. Suodattimen ja taustatietojen jälkeen on valittava tarkasteltava kysymys. Kysymykset on jaoteltu neljään kategoriaan:

  • Taustatiedot, asuminen ja asumistoiveet
  • Mitä seuraavia asumisen yhteistiloja ja oheispalveluita olisi kiinnostunut käyttämään, vaikka ne nostaisivat asumiskustannuksiasi?
  • Jos olisit muuttamassa, mitkä olisivat tärkeimmät kriteerisi asuinalueen valinnalle?
  • Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä, jotka koskevat opiskelija-asumista?

Kun olet valinnut haluamasi kategorian neljästä vaihtoehdosta, lista valittavista kysymyksistä löytyy kategoriavalitsimen alta.