SOA asunto- ja ympäristöjaoston kuultavana valtion vuoden 2024 talousarviosta

10.11.23

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto kuuli 10.11.2023 SOAa valtion talousarviosta. SOAn lausunnnossa ja asiantuntijapuheenvuorossa korostettiin investointiavustusleikkausten vaikutuksia opiskelija-asuntorakentamiseen ja valtion asuntorahaston pitkän aikavälin haasteita, joita talousarviossa esitetyt tuloutukset pahentavat.

Erityisryhmien investointiavustus on elintärkeä opiskelija-asuntotuotannon mahdollistaja. Talousarviossa esitetään avustukseen 63 miljoonan euron myöntövaltuutta, mikä on vain hieman yli puolet kuluvan vuoden 120 miljoonan euron valtuudesta. Vuodelle 2025 valtuus putoaa 43 miljoonaan. Hallituksen asettama rakennusalan suhdannetilannetta arvioinut työryhmä arvioi raportissaan, että ensi vuonna valtuudelle olisi kysyntää 100 miljoonan euron edestä. Esitetyillä valtuuksilla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen avustushaku siis pysyisi kiinni vielä pitkään ja toteutuskelpoisia hankkeita estyy taantuman keskellä. Jos hankkeita estyy, säästötkin voivat jäädä saamatta valtiontalouden kokonaiskuvan kannalta. Etenkin investointiavustuksen alimmassa tukiluokassa jo hankkeiden verotuotot ovat yksin suuremmat kuin valtion avustus. Säästöjä siis syntyy vain, jos hankkeita ei leikkauksista huolimatta peruunnu tai jos vapaarahoitteisia hankkeita syntyy valtion tukemien tilalle. Nykyisessä tilanteessa kumpikaan näistä ei näytä todennäköiseltä.

Valtion asuntorahasto on ollut pitkään alijäämäinen ja ehtyy. Hallitus suunnittelee yhteensä 800 miljoonan euron tuloutusta rahastosta investointiohjelman rahoittamiseksi. Hallitusohjelmassa asetetaan ehdoiksi, ettei tuloutus vaaranna rahaston nykytasoista toimintaa eikä lisää valtion velanottoa. SOAn näkemyksen mukaan kumpikaan näistä ei toteudu, mutta tuloutus heikentäisi entisestään asuntorahaston asemaa.

SOAn lausunto on luettavissa täältä ja esitysmateriaaliin voi tutustua täällä.