SOA lausui asumistuen uudistamisesta

20.09.23

Hallitus kaavailee mittavia leikkauksia asumistukeen. Ansiotulojen suojaosasta luovuttaisiin, kuntaryhmät 1 ja 2 yhdistettäisiin, korvausastetta laskettaisiin ja omistusasujien tuki lakkautettaisiin. Toteutuessaan leikkaukset heikentäisivät merkittävästi opiskelijoiden toimeentuloa. Asumistuen supistuminen lisäisi entisestään painetta kohtuuhintaiseen opiskelija-asumiseen, mitä ei nytkään riitä kaikille tarvitseville. Hallituksen kaavailemat leikkaukset erityisryhmien investointiavustukseen heikentävät entisestään opiskelija-asuntoyhteisöjen mahdollisuuksia vastata asumistukileikkauksen myötä kasvavaan kysyntään.

SOA esitti lausunnossaan, että asumistuen leikkausten yhteydessä tulisi helpottaa edullista asumista poistamalla yhteisasumisen esteitä. Asumistukilain ruokakunnan määritelmää (4§) täydentämällä voitaisiin helpottaa kimppa-asumista kaverin kanssa. Vaikka moni vierastaa muuttoa samaan asuntoon entuudestaan tuntemattomien kanssa, useampi voisi olla valmis muuttamaan kimppakämppään kaverin tai kavereiden kanssa – nuorista 35 prosenttia pitää tätä sopivana vaihtoehtona. Vuoden 2017 asumistukimuutos vaikeutti asunnon jakamista kaverin kanssa, sillä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet katsotaan automaattisesti yhteiseksi ruokakunnaksi. Kaverin kanssa asumista helpottava muutos ei lisäisi asumistukimenoja.

Asumistuen ruokakuntakohtaisuus todennäköisesti myöhentää asumistukea saavien parien yhteen muuttamista. Vaikka yhdessä asuminen olisi erillisiä asuntoja edullisempaa, yhteinen tuki voi edellyttää syvempää taloudellista keskinäisriippuvuutta, kuin mihin nuori pari olisi vielä suhteessaan valmis. Kela on arvioinut, että ruokakuntakohtaisuuden poistaminen olisi kallista eikä tulonjakovaikutuksiltaan tarkoituksenmukaista. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos lakiluonnoksen mukaisesti omistusasunnot rajataan tuen piiristä ja hallitusohjelman mukaisesti asumistukeen palautetaan varallisuusraja. SOA esittää, että viimeistään varallisuusrajojen valmistelun yhteydessä selvitetään, miten nuoriin rajattu osittainen yksilökohtaistaminen vaikuttaisi asumistukimenoihin.

SOAn lausuntoon voi tutustua täältä.