SOA lausui Suomen kansalaiseen rinnastettavista henkilöistä valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa

05.06.23

SOA antoi ympäristöministeriön pyynnöstä lausuntonsa Suomen kansalaiseen rinnastettavista henkilöistä valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa. Lausunnossaan SOA piti muutoksia lähtökohtaisesti kannatettavina. SOA kuitenkin toi esiin, että parhaimmillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa on mediatietojen perusteella keskusteltu humanitäärisen maahanmuuton rajoittamisesta. Jos tämä toteutuu ja kääntyy lainsäädäntötoimiksi, ulkomaalaislain muutokset voivat heijastua nyt lausuttavana olevan lakiluonnokseen vaikutuksiin.

SOA myös huomautti lausunnossaan, ettei ARA-asuntoja nykyisellään ole tarkoitettu yksinomaan henkilöille, joiden oleskelua Suomessa ei ole tarkoitettu lyhytaikaiseksi tai tilapäiseksi. Opiskelija-asunnot ovat vaihto-opiskelijoiden keskeisin asuttaja ja vaihtojaksot ovat nimenomaan lyhyitä ja tilapäisiä. Lakiluonnoksen ei voi arvioida vaikeuttavan lyhytaikaisiin opiskelijavaihtoihin tulevien asuttamista - päinvastoin. Lakimuutoksen yhteydessä voisi kuitenkin harkita, että lyhytaikaisia opiskelijavaihtoja koskevaa asukasvalintasääntelyä selkeytetään entisestään.

SOAn lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.