SOA lausui valtion talousarvioesityksestä

18.10.23

Asuntorakentaminen on ajautumassa syvään suhdannekuoppaan, mikä heijastuu koko kansantalouteen. Aiemmissa taantumissa ARA-tuotannon kasvattaminen on tasannut rakennusalan suhdanteita. Nyt ARA-tuotannon hyväksymis- ja myöntövaltuuksia aiotaan vastaavasti karsia. SOAn näkemyksen mukaan nyt ei ole oikea aika laittaa kapuloita minkään tuotantomuodon rattaisiin.

Hallitus aikoo kuitenkin toimia juuri niin, sillä erityisryhmien investointiavustuksen myöntövaltuuden runsas supistaminen estää jo nopeasti käynnistettäviä rakennushankkeita, vaikka leikkausta päätettiinkin budjettiriihessä lieventää. Investointiavustuksen leikkaus on osa valtiontalouden sopeutusta, mutta nykyisessä markkinatilanteessa säästöt voivat jäädä saavuttamatta. Jos leikkaus estää toteutuskelpoisia rakennushankkeita, leikkauksen säästöt jäänevät pienemmiksi kuin niiden myötä menetetyt verotulot ja kasvavat työttömyysmenot.

SOA esitti lausunnossaan huolen opiskelijoiden asumiseen kohdistuvista leikkauksista: opiskelijoiden asumisesta leikataan kahta kautta, kun investointiavustusleikkauksen rinnalla supistetaan opiskelijoille tärkeää asumistukea. Asumistuen leikkaus todennäköisesti kasvattaa opiskelija-asuntojen kysyntää entisestään. Investointiavustusleikkauksen takai opiskelija-asuntoyhteisöjen on vaikea vastata siihen kasvattamalla tarjontaa.

Lue SOAn lausunto kokonaisuudessaan täältä.