Yhteishallinto opiskelija- ja nuorisoasumisessa -raportti

12.09.23

Valtaosa Suomen opiskelija- ja nuorisoasunnoista on rakennettu valtion tukemina arava- ja korkotukilainoituksella. Näissä asunnoissa noudatetaan yhteishallintolakia (1169/2022), jonka tarkoituksena on turvata asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Opiskelija- ja nuorisoasunnot ovat erityisryhmille suunnattua asumista, ja monia asuntokohteita on tuettu erityisryhmien investointiavustuksella.

Yhteishallintolaki uudistettiin vuoden 2022 lopussa ja uudistunut laki astuu voimaan 1.1.2024. Uudistunut laki mahdollistaa, että erityisryhmille tarkoitetuissa asunnoissa voidaan poiketa yhteishallintolaissa säädetystä toteutustavasta, jos näin asukkaiden osallistuminen voidaan turvata paremmin. Erityisjärjestelyjen tavoitteena tulee olla, että asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat parhaimmalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon asukasryhmän erityispiirteet. 

Yhteishallinto opiskelija- ja nuorisoasumisessa -raportin tarkoituksena on täsmentää erityisryhmien poikkeamismahdollisuuden soveltamista opiskelija- ja nuorisoasumisessa sekä tarjota käytännön esimerkkejä soveltamisen tueksi. 

Raportti on toteutettu Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n ja Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n yhteisenä projektina. Työryhmänä ovat toimineet toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu (SOA) ja konsernin hallintokoordinaattori Aleksi Tiira (NAL). Raportin laatimista ohjasi ja keskeisistä linjauksista vastasi sidosryhmien edustajista koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat Henni Rajala (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), Heli Lappeteläinen (Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys), Marja Suuronen (Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot), Lea Parviainen (NAL-asunnot), Pia Ylimäki (Tampereen opiskelija-asuntosäätiö), Halla Kokkonen (Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK) ja Sonja Naalisvaara (Suomen ylioppilaskuntien liitto).

Raportti on luettavissa täällä.