SOA lausui Ara-tuotannon takausmaksuista

24.06.24

Ympäristöministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaista 0,5 prosentin takausmaksua pitkällä ja lyhyellä korkotukilainalla toteutettuun vuokra- ja asumisoikeusrakentamiseen. Hallitusohjelmassa erityisryhmät päätettiin jättää takausmaksun ulkopuolelle oletettavasti siksi, että erityisryhmien investointiavustuksen rooli omarahoitusosuuden korvaavana omapääoma-avustuksen toteutuu jatkossakin. Nyt lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa takausmaksun ulkopuolelle rajataan kohteet, joihin on myönnetty investointiavustusta.

Hallitusohjelman laatimisen jälkeen erityisryhmien investointiavustuksen myöntövaltuutta on päätetty leikata lisää - parissa vuodessa 120 miljoonan myöntövaltuudesta vain 15 miljoonaan - joten jatkossa investointiavustusta liikenee lähinnä vain etusijalle asetettuihin kehitysvammaisten hankkeisiin. Muu erityisryhmien asuntotuotanto joko jää jäihin tai on etsittävä keinoja toteuttaa erityisryhmien asuntohankkeita ilman investointiavustusta. Osalla alimman tukiluokan - esimerkiksi opiskelija-asunnot - toimijoista voi olla edellytyksiä rajatun ajan edistää hankkeita myös ilman investointiavustusta. Takausmaksu tuo tähän vielä uuden lisähaasteen. Muuttuneessa tilanteessa takausmaksun rajauksen sitominen saatuun investointiavustukseen ei enää vastaa hallitusohjelman henkeä, vaan erityisryhmärajaus pitäisi toteuttaa saadun investointiavustuksen sijaan investointiavustuksesta annetussa laissa määriteltyihin ryhmiin.

Lakiluonnoksen mukaan takausmaksusta aiheutuvia kustannuksia ei saisi kattaa asukkailta perittävillä vuokrilla. Lakiluonnoksessakin tämän tunnistetaan vaikeuttavan tuotantoa. Linjausta perusteellaan sillä, että näin takausmaksun osuus ei nostaisi valtion tukemien asuntojen vuokria. SOAn arvion mukaan vaikutus vuokriin olisi marginaalinen, kun taas vaikutus hankkeiden rahoitusvaikeuksiin voisi olla merkittävä. Siksi SOAn vaatii, että takausmaksun kulut saisi huomioida omakustannusvuokrassa samaan tapaan kuin muunkin omarahoitusosuuden.

SOAn lausuntoon voi tutustua täällä.

Lakiluonnokseen ja kaikkiin annettuihin lausuntoihin pääsee tutustumaan täältä.