SOA lausui rakentamislaista ja asuin-, majoitus- ja työtilojen asetuksesta

07.06.24

Ympäristöministeriö valmistelee muutoksia asuin-, majoitus- ja työtilojen asetukseen sekä rakentamislakiin. Keskeiset muutokset liittyvät tarpeeseen selkiyttää asumisen ja majoitustoiminnan rajankäyntiä lyhytvuokraukseen lieveilmiöiden takia. Lisäksi asuin-, majoitus- ja työtilojen asetukseen esitetään pienempiä muutoksia. 

Lakiesityksessä ehdotetaan, että asumisella tarkoitetaan ensisijaisesti jatkuvaa asumista, mutta asumisena pidetään myös asuinhuoneiston vuokrausta vähintään neljä viikko kestävillä sopimuksilla sekä omassa käytössä olevan asuinhuoneiston tilapäistä luovuttamista tätä lyhyemmissä ajanjaksoissa. Kunta saisi halutessaan kieltää asuinhuoneistoissa tapahtuvan majoitustoiminnan rakennusjärjestyksellä.

SOA piti lyhytvuokraukseen esitettyä sääntelyä lähtökohtaisesti perusteltuna. SOA kuitenkin huomauttaa, että asumisen ja majoitustoiminnan rajankäyntiä on tarkasteltu vain yhdestä näkökulmasta, eli majoitustoiminnan rajaamisesta asuinrakennuksessa, muttei toisesta, eli asumisesta majoitusrakennuksessa.

Asuin-, majoitus- ja työtilojen asetukseen aiemmalla kommenttikierroksella sisällytetyistä tiukennuksista on sittemmin luovuttu, mitä SOA pitää perusteltuna. Opiskelija-asumisen kannalta asetusluonnos sisältää yhden tervetulleen muutoksen. Kun asuinhuoneiston vähimmäiskoko laskettiin aikoinaan opiskelija-asumisessa 16 neliöön, sen kylkiäisenä vaadittujen riittävien yhteistilojen edellytettiin sijaitsevan samassa rakennuksessa. Nyt sääntelyä joustavoitetaan niin, että riittää, että tilat ovat helposti saavutettavissa. Muutos lisää tarvittavaa joustoa opiskelija-asuntokohteiden suunnitteluun. Joissain tilanteissa voi olla tarkoituksenmukaisempaa, että useamman rakennuksen yhteistilat on koottu yhteen, jolloin voidaan mahdollistaa isommat, laadukkaammat ja erilaisiin tarpeisiin kehitetyt tilat.

SOAn lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.