”Hölmölaisten peitonjatkamista” – Hallitus ajaa alas erityisryhmien asuntotuotantoa rakennusalan taantuman keskellä

17.04.24

Hallitus päätti kehysriihessä 28 miljoonan lisäleikkauksen erityisryhmien investointiavustukseen. Investointiavustuksella tuetaan erityisryhmille, kun kehitysvammaisille, muistisairaille, ikääntyneille ja opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen rakentamista.
Tuore leikkaus on jatkoa aiemmille, sillä jo hallitusohjelmassa avustuksen myöntövaltuudesta päätettiin leikata yli puolet. Avustussumma laskee vuoden 2023 120 miljoonasta vain 15 miljoonaan euroon vuonna 2025.

Suomen opiskelija-asunnot SOA:n toiminnanjohtaja pitää päätöstä nurinkurisena.

”Asuntopoliittinen linja on hukassa. Hallitusohjelmassa valtion tukema asuntotuotanto päätettiin kohdistaa vähävaraisille, pienituloisille ja erityisryhmille, ja asumisoikeustuotanto piti lakkauttaa. Nyt asumisoikeusasuntojen rakentaminen kipuaa ennätystasolle, mutta erityisryhmien asuntorakentaminen ajetaan alas,” Lehtoruusu ihmettelee.

Rakentamisen suhdannekuoppa syvenee

Moni erityisryhmien asuntohanke peruuntunee ilman investointiavustusta, mikä syventää rakennusalan suhdannekuoppaa entisestään. Vaikutus on rutkasti suurempi kuin 28 miljoonan euron säästösumma.

Valtioneuvoston hyväksymässä tukivaltuuksien käyttösuunnitelmassa kuluvana vuonna 63 miljoonan euron avustusvaltuus mahdollistaisi lainojen kanssa hankkeita yli 400 miljoonan euron arvosta. Keskimäärin investointiavustus kattaisi 15,4 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Samalla suhdeluvulla 15 miljoonan euron avustusvaltuus vuonna 2025 mahdollistaisi tuotantoa alle sadalla miljoonalla. Leikkaus siis supistaisi rakennustuotantoa yli kolmella sadalla miljoonalla keskellä rakennusalan taantumaa.

”Todellisuudessa vaikutus on vieläkin rajumpi. Kehysriihessä päätettiin turvata investointiavustus vammaisten hankkeisiin. Näissä hankkeissa avustuksen osuus on tyypillisesti suurempi, jolloin samalla avustussummalla käynnistyy vähemmän rakentamista,” Lehtoruusu selittää.

”Hölmöläisten peitonjatkamista”

Leikkaus on osa hallituksen sopeutuspakettia, jolla tasapainotetaan valtiontaloutta. Investointiavustuksen osalta säästö jäänee toteutumatta.

28 miljoonan menosäästö tarkoittaa samalla, että erityisryhmien rakennushankkeita käynnistyy yli 300 miljoonaa euron edestä vähemmän. Yksin arvonlisäveron – jota hallitus korottaa – kautta jää siis saamatta yli 76 miljoonan euron verotuotot. Rakennusteollisuus RT:n teettämän arvion mukaan asuntorakentamisessa verojen ja veroluonteisten maksujen osuus on 46 prosenttia.

”Rakennusalan taantuman keskellä tuskin syntyy korvaavia vapaarahoitteisia hankkeita peruuntuvien erityisryhmäkohteiden tilalle. Säästöksi tarkoitettu leikkaus koituukin valtiontalouden tappioksi menetettyjen verotuottojen myötä. Onhan tämä yhdenlaista hölmöläisten peitonjatkamista,” Lehtoruusu tuhahtaa.

Opiskelijoiden asumisesta leikataan kahta kautta

Investointiavustus iskee kipeästi opiskelija-asuntojen rakentamiseen. Opiskelija-asuntojen kysyntä on kovaa, eikä niitä riitä kaikille tarvitsijoille. Kysyntää kasvattaa aloituspaikkojen lisäys, kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja opiskelijoiden niukka toimeentulo.

Opiskelijoiden toimeentulohuolet uhkaavat kärjistyä entisestää, sillä opiskelijat päätettiin kehysriihessä siirtää pois yleisen asumistuen piiristä. Uusi asumislisä supistanee opiskelijoiden asumisen tukea selvästi.

”Opiskelijoiden asuntotilanne on puun ja kuoren välissä. Asumisen tuki pienenee, mikä kannustaa hakeutumaan edullisiin opiskelija-asuntoihin, mutta investointiavustuksen leikkausten myötä opiskelija-asuntojen tarjoajien on hankala vastata kysyntään,” Lehtoruusu harmittelee.

Lisätietoja
Lauri Lehtoruusu
Toiminnanjohtaja, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
lauri.lehtoruusu@rakli.fi
+358505737125