Kaavailtu investointiavustusleikkaus lykkää jo opiskelija-asuntohankkeita

04.09.23

Opiskelija-asuntojen kysyntä on ennätystasolla, mutta uudet opiskelija-asuntohankkeet ovat useammalla paikkakunnalla jäissä. Opiskelija-asuntoyhteisöillä olisi valmiuksia aloittaa uusia rakennusprojekteja, mutta hallituksen kaavailema leikkaus erityisryhmien investointiavustuksen uhkaa estää aloituksia.

”Erityisryhmien investointiavustus on tärkeä opiskelija-asuntotuotannon mahdollistaja. Ilman sitä yleishyödyllisten toimijoiden on vaikea kerryttää hankkeisiin tarvittavaa rahoitusta,” perustelee Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu.

Hallitusohjelman mukaan avustuksen myöntövaltuudesta oltaisiin leikkaamassa yli puolet.

Vaikka leikkaus on vasta edessä, sen vaikutukset näkyvät jo nyt. Avustuksia myöntävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on joutunut keskeyttämään uusien varauksien käsittelyn ja opiskelija-asuntoyhteisöjen hankkeet jäävät odottamaan.

”Investointiavustusvaraukset realisoituvat viiveellä myöntövaltuutta kuluttaviksi avustuspäätöksiksi. Siksi olemassa oleva varauskanta ja näkymä tulevista myöntövaltuuksista vaikuttavat siihen, voiko ARA antaa luvan edistää hankkeita,” Lehtoruusu selittää.

Hallitusohjelmassa on sitouduttu valtion tukeman asuntotuotannon vastasyklisyyteen. Vastasyklisyys tarkoittaa, että valtion tukema tuotanto pyritään ajoittamaan aiempaa paremmin rakennusalan suhdannekuoppiin.

Asuntoaloitukset ovat laskeneet vuoden aikana rajusti. Rakennusalan syöksy on niin syvä, että vertailukohtaa on haettava 1990-luvun lamasta saakka. Alan alakulo näkyy ennen pitkää työllisyysluvuissa ja valtion verotuloissa.
”Vaikea kuvitella tilannetta, jolloin valtion tukeman tuotannon ylläpitäminen olisi perustellumpaa valtiontaloudenkin kannalta,” Lehtoruusu summaa.

Asuntomessuhanke uhattuna Oulussa, kaksi projektia odottaa varausta Lappeenrannassa

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS) on mukana Oulun asuntomessualueelle suunnitellussa yhteisöllisessä kohteessa, joka mahdollistaa vuorovaikutusta eri ikäisten asukkaiden välillä. Nyt hanke on kuitenkin vaakalaudalla. Investointiavustusvarausten käsittelyn keskeytys osuu ikävästi asuntomessuhankkeen tiukkaan aikatauluun.

”Jotta hanke valmistuisi vaaditussa aikataulussa, työt pitäisi aloittaa jo tänä syksynä, mutta tätä ennen tarvittaisiin päätös rahoituksesta,” selittää PSOASin toimitusjohtaja Juha Aitamurto.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö (LOAS) kaavailee uutta opiskelijakohdetta Skinnarilan kampukselle. Noin 25 miljoonan euron hankkeessa syntyisi 197 uutta opiskelijayksiötä aivan yliopiston viereen. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2024.

LOASilla olisi valmius aloittaa tulevana keväänä toinenkin hanke. Hankkeessa Lappeenrannan ydinkeskustaan syntyisi 130-140 uutta opiskelijakotia. Ilman investointiavustusvarausta kumpikin hanke jää lähtökuoppiinsa.

”LUT-yliopisto kansainvälistyy ja kasvaa. Uusi yhteiskuntatieteiden tiedekunta tuo lisää opiskelijoita. Nämä opiskelijat tarvitsevat koteja”, muistuttaa LOASin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund.

Lisätietoja:

Lauri Lehtoruusu
Toiminnanjohtaja, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
+358 50 5737125, lauri.lehtoruusu@rakli.fi

Juha Aitamurto
Toimitusjohtaja, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö
+358 44 757 3151, juha.aitamurto@psoas.fi

Joonas Grönlund
Toiminnanjohtaja, Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö
(05) 668 2888, joonas.gronlund@loas.fi