Opiskelija-asuntorakentamisella työllisyyttä, verotuloja ja koteja opiskelijoille

31.10.23

Insinööriliitto ja Suomen opiskelija-asunnot SOA peräänkuuluttavat hallitukselta lisäpanostuksia opiskelija-asuntorakentamiseen. Opiskelija-asuntorakentaminen tuo paitsi töitä rakennusalalle myös verotuloja valtiolle ja koteja kasvavalle opiskelijamäärälle.

– Jos hallituksella todella on tavoitteena tehdä työllisyyttä parantavia toimia, rakennusalan tilanteeseen on syytä puuttua pikimmiten. Alan kannalta on tärkeää, että hallitus ryhtyy toimiin ennen työttömyyden merkittävää kasvua. Panostaminen opiskelija-asuntojen rakentamiseen tukee alan työllisyyttä ilman merkittäviä kustannuksia, sanoo Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo.

Asuntorakentaminen sakkaa rajusti. Rakennusluvat ja aloitukset ovat pudonneet finanssikriisin lukuihin. Vielä tänä vuonna valmistuu runsaasti asuntoja, mutta työmaiden valmistuttua uusia hankkeita käynnistyy kitsaasti. Asuntorakentamisen alakulo heijastuu alan työllisyyteen.

Opiskelija-asuntoyhteisöillä on suunnitteilla uusia rakennushankkeita, mutta hallituksen kaavailema leikkaus erityisryhmien investointiavustukseen heittää kapuloita rattaisiin. Investointiavustus on tärkeä kohtuuhintaisen opiskelija-asuntorakentamisen mahdollistaja, mutta sen myöntövaltuus aiotaan supistaa alle puoleen. Leikkaus on osa valtiontalouden tasapainottamista.

– Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat yleishyödyllisiä toimijoita, joilla ei ole eikä kerry merkittäviä pääomia. Investointiavustus auttaa saamaan hankkeita liikkeelle, Suomen opiskelija-asunnot SOA:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu toteaa.

Hän muistuttaa, että opiskelija-asuntotuotanto on valtiolle kannattava panostus.

– Yksin opiskelija-asuntohankkeen verokertymä on suurempi kuin valtion maksama avustus. Säästöjä kertyy vain, jos hankkeita ei peruunnu tai markkinaehtoisia syntyy valtion tukemien tilalle. Kumpikaan ei näistä ei nykytilanteessa toteudu, joten takkiin tulee.

Asuntojen tarve ei ole katoamassa. Kaupungistuminen jatkuu ja VTT:n arvion mukaan Suomeen tarvitaan keskimäärin 30 000 uutta asuntoa vuodessa etenkin kasvukeskuksiin. Rakennusalan suhdannekuoppa iskee loven tarjontaan. Muutaman vuoden päästä edessä voi olla pula uusista asunnoista.

Erityisen haastava asema on opiskelijoilla. Asumistuen leikkaukset supistavat toimeentuloa, mutta kukkarolle sopiva asuminen on kiven alla.

– Opiskelija-asuntojen käyttöasteet hipovat ennätystasoa ja asumistuen leikkaukset lisännevät kysyntää entisestään. Opiskelija-asuntoja tarvitaan lisää, jotta kysyntään voidaan vastata, Lehtoruusu painottaa.

Koulutustason nosto kasvattaa opiskelija-asuntojen tarvetta entisestään. Hallitus lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja ja koulutusta suunnataan etenkin ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Opiskelijamäärä siis kasvaa ja yhä useampi on ensimmäistä tutkintoaan opiskeleva nuori eli opiskelija-asuntojen kohderyhmää.

Opiskelija-asuntoyhteisöillä on suunnitteilla uusia rakennushankkeita, mutta hallituksen kaavailema leikkaus erityisryhmien investointiavustukseen heittää kapuloita rattaisiin. Investointiavustus on tärkeä kohtuuhintaisen opiskelija-asuntorakentamisen mahdollistaja, mutta sen myöntövaltuus aiotaan supistaa alle puoleen. Leikkaus on osa valtiontalouden tasapainottamista.

– Rakennusala on kärsinyt jo pitkään eri kriiseistä lähtien koronapandemiasta ja viimeisimpänä sodasta Euroopassa. Korkojen nousu ja taantuma iskevät jo valmiiksi heikossa hapessa olevaan alaan, Salo muistuttaa.