SOA lausui korkotukilainamallin kehittämisestä

11.07.22

SOA pitää monia esitettyjä muutoksia oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä, ja osa muutoksista heikentäisi korkotukilainamallin toimivuutta. Lakiluonnos ei sen sijaan ratkoisi korkotukilainamallin keskeisiä rakenteellisia ongelmia. SOA toivoo, että lakiluonnoksen jatkovalmistelussa paneudutaan ratkomaan korkotuen merkittäviä ongelmia, kuten asuntorahaston ehtymistä, liian takapainotteista lyhennysohjelmaa sekä pankkien hupenevaa kiinnostusta tai vaihtoehtoisesti näiden ratkomiseen palataan selvityksen ja uuden lainvalmistelun kautta.

SOAn lausuntoon voi tutustua täältä.

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos löytyvät täältä.