SOA lausui rakentamislain korjaussarjasta

04.03.24

Uusi rakentamislaki, joka korvaa nykyisen maankäyttö- ja rakentamislain rakentamisen osion, hyväksyttiin edellisen vaalikauden kalkkiviivoilla. Lain ilmeisten puutteiden ja valiokunnassa tehtyjen muutosten jälkeen oli ilmeistä, että lakiin on pyrittävä vielä tekemään korjauksia ennen voimaantuloa 2025 alusta. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma tavoittelee rakentamisen sääntelyn keventämistä. Rakentamislain "korjaussarja" tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella uudelleen rakentamislaissa säädettyyn lisäsääntelyyn.

Lakiluonnoksessa muun muassa rajataan valitusoikeuksia rakentamislakiin nähden, selkeytetään purkamisen edellytyksiä ja asetetaan määräaika rakentamislupahakemuksen käsittelylle. Korjausrakentaminen rajataan ilmastoselvityksen laadintavelvollisuuden ulkopuolelle. Luonnosversiossa ilmastoselvitys olisi laadittava vain, jos rakennusta koskee hiilijalanjäljen raja-arvot. Lakiin esitetään selvennettäväksi, ettei rakennuspaikan hiilijalanjälkeä sisällytetä raja-arvoihin.

SOA kannatti lausunnossaan pääosaa esitetyistä muutoksista. SOA pitää perusteltuna, ettei rakennuspaikan hiilijalanjälkeä myöskään vaadita laskettavaksi ilmastoselvityksessä, kun sitä ei myöskään sisällytetä raja-arvoihin. Ilmastoselvityksen arvioimat päästöt ovat joka tapauksessa jokin rajattu osa kokonaisvaikutuksista. Ilmastoselvityksestä säädettäessä asetetaan rajaa siihen, mitä vaikutuksia tarkastellaan rakennuslupavaiheessa ja mitä esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä. SOA pitää luontevana, että rakennuslupavaiheessa laadittavaan ilmastoselvitykseen sisällytetään hankkeen vaikutuksista vain ne, mihin rakennussuunnitteluvaiheessa voidaan merkittävästi vaikuttaa.

Tutustu SOAn lausuntoon täältä.