SOA lausui asuntosuunnittelua ja rakentamisen sääntelyä koskevasta laki- ja asetuskokonaisuudesta

pe 9. kesäkuuta 2017 13.54.00

Suomen opiskelija-asunnot SOA lausui ympäristöministeriö valmistelemasta säädöspaketista, jossa uudistetaan rakentamisen ja asuntosuunnittelun ohjausta. SOA toivoo, että asuntosuunnittelua koskevassa asetuksessa lievennetään asuinhuoneistojen minimikokoa ja siirrytään pinta-alapohjaisesta toimintolähtöiseen sääntelyyn.

Osana säädöskokonaisuutta ollaan uudistamassa asuntosuunnittelua nykyisin ohjaavaa rakennusmääräyskokoelman osiota uudeksi asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Rakennusmääräyskokoelma määrittää nykyisin asuinhuoneiston minimikooksi 20 neliömetriä, eikä tähän olla asetusluonnoksessa esittämässä muutosta. SOA:n näkemyksen mukaan 20 neliömetrin minimikokosäädös ei ole perusteltu ja se rajoittaa opiskelija-asuntoyhteisön mahdollisuuksia vastata monipuolistuvaan opiskelija-asuntojen kysyntään. Lisäksi minimikoon sääntely jättää huomiotta keskeisiä asuttavuuteen ja toimivuuteen vaikuttavia seikkoja, kuten huonekorkeuden, asuinpinta-alaa lisäävät parviratkaisut ja tilankäyttöä tehostavat kiintokalusteet.

Nykyistä vähimmäiskokoa tehokkaammat mutta toimivat ja esimerkiksi integroiduin kalustein varustetut pienasunnot voisivat olla toimiva asuntoratkaisu muun muassa vaihto-opiskelijoille. Siksi SOA edellyttää, että jatkovalmistelussa asetusluonnosta muutetaan niin, että nykyistä vähimmäiskokoa pienempi huoneistokoko sallitaan:

• Asuntojen minimikokovaatimusta tulisi lieventää nykyisestä 20 neliömetristä, jotta tehokkaat miniasuntokonseptit tulevat mahdollisiksi.
• Mikäli nykyistä minimikokoa ei lievitetä, opiskelija-asunnoille tulisi sallia poikkeus minimikokosääntelystä, sillä pienasuntojen tarve korostuu erityisesti opiskelija-asumisessa. Opiskelija-asuminen on luonteeltaan tilapäistä ja yleishyödyllisissä opiskelija-asunnoissa pienasuntojen mahdolliset kustannussäästöt heijastuvat suoraan asukkaalle alempina vuokrina.
• Asuntojen minimikoon sääntelystä tulisi siirtyä asunnon toimintojen kautta tapahtuvaan ohjaukseen. Pinta-alaan perustuva minimikokosääntely ei huomioi huonekorkeuden, parviratkaisujen tai tehokkaiden kiintokalusteiden vaikutusta asunnon toimivuuteen. Sen sijaan tulisi määrittää, mitä toimintoja asuntoon on mahduttava.

SOA:n lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.