SOA:n lausunnot: yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttaminen ja lyhytaikainen korkotuki

07.04.16

SOA antoi maaliskuun lopulla kaksi lausuntoa hallituksen esitysluonnoksista koskien yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamista ja lyhytaikaista korkotukea.

Lue lausunnot:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta, YM

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta, YM