Uuden esteettömyysasetuksen soveltaminen opiskelija- ja nuorisoasuntojen kylpyhuoneiden rakentamisessa

pe kesäk. 01 08:43:00 2018

Vuoden 2018 alusta lähtien vain viiteen prosenttiin opiskelija- ja nuorisoasunnoista on ollut velvoite toteuttaa esteetön, pyörähdysympyrälle mitoitettu kylpyhuone. Tämä voi mahdollistaa aiempaa tehokkaamman tilankäytön opiskelija- ja nuorisasunnoissa. Jotta tehtyä muutosta onnistuttaisiin hyödyntämään maksimaalisesti opiskelija- ja nuorisoasuntokohteiden suunnittelussa, SOA päätti tilata opinnäytetyön uuden esteettömyysasetuksen mukaisten toimivien ja tilatehokkaiden kylpyhuoneiden suunnittelusta. Opinnäytetyön laati Helena Lukkarinen Tampereen ammattikorkeakoulussa.  

Lukkarinen, H. (2018). Uuden esteettömyysasetuksen soveltaminen opiskelija-ja nuorisoasuntojen kylpyhuoneiden rakentamisessa. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/145825

 

Opinnäytteen tiivistelmä


Vuoden 2017 loppuun asti voimassa olleiden rakennusmääräysten mukaan kaikissa asunnoissa, myös nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa, tuli olla esteettömäksi mitoitettu kylpyhuone. Esteettömyyttä tarvitsevia opiskelijoita on kuitenkin vain joitakin prosentteja. Esteettömät kylpyhuoneet vaativat tilaa noin viisi neliömetriä, jotta kylpyhuoneeseen mahtuu halkaisijaltaan 1500 millimetrin kokoinen pyörähdysympyrä. Kylpyhuoneiden suurta kokoa, tilan hyödynnettävyyttä ja vuokrakustannuksia nostavia tekijöitä on pohdittu toistakymmentä vuotta.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulivat uudet esteettömyysasetukset, joissa on nuoriso- ja opiskelija-asuntoja koskeva poikkeus. Sen mukaan nuoriso- ja opiskelija-asunnoista esteettömiä asuntoja on oltava vain viisi prosenttia. Vierailtavuus tulee kuitenkin huomioida kaikissa asunnoissa muun muassa mitoittamalla asuntojen eteiseen ja keittiöön pyörätuolin kääntymisen mahdollistava 1300 millimetrin vapaa tila.

Suomen opiskelija-asunnot ry:n tilaamassa opinnäytetyössä tutkittiin, millä erilaisilla suunnitteluratkaisuilla pystytään saavuttamaan kylpyhuoneissa parhaat tila- ja kustannushyödyt. Erilaisiin asuntopohjiin suunniteltiin erimuotoisia kylpyhuoneita mahdollisimman tehokkaasti pyykinpesukonevarauksella ja ilman sitä. Pienen tilan suunnittelu on haasteellista, joten mallina olevat asunnot suunniteltiin opiskelija-asuntojen vähimmäismitoilla eli 16 neliömetrin kokoisina. Asuntoesimerkit kylpyhuoneineen esittelevät kuinka kaikki välttämättömimmät ja talotekniset yksityiskohdat saadaan suunniteltua pieneen tilaan. Opinnäytetyössä käydään läpi suunnittelussa huomioitavat asiat talotekniikasta eli sähkö-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemäritekniikasta materiaaleihin ja ihmisen ulottuvuuteen käytännön kokemusta unohtamatta.

Suunnittelututkimuksen mukaan esteettömyysasetuksen poikkeus on onnistunut päätös. Kylpyhuoneet pystyttiin suunnittelemaan parhaimmillaan 2,2 neliömetriä pienempänä kuin esteettömät kylpyhuoneet. Asuntoesimerkit kylpyhuoneineen on analysoitu ja koottu kymmenen liitteen suunnittelukirjastoksi opinnäytetyön loppuun. Valmiiksi tutkitut kylpyhuoneratkaisut nopeuttavat rakennushankkeen suunnitteluvaihetta arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa, vähentävät suunnittelukustannuksia ja pienentävät rakennusmateriaalikustannuksia. Etenkin toivon esimerkkien antavan hyödyllisiä käytännönvinkkejä nuorille suunnittelijoille uuden esteettömyysasetuksen poikkeuksen hyödyntämiseen nuoriso- ja opiskelija-asuntojen suunnittelussa.