SOAlle uusi strategia

30.08.22

SOAlle on hyväksytty uusi strategia vuosille 2022-2026. Strategian keskiössä on opiskelija-asuntoyhteisöjen yleishyödyllinen rooli asunto-, sosiaali- ja koulutuspolitiikan rajapinnassa. SOAn visiona on maailman paras opiskelija-asuminen ja tehtävänä auttaa jäsenistöä sen toteuttamisessa.

Strategiassa paneudutaan tarkemmin siihen, mitä maailman paras opiskelija-asuminen tarkoittaa ja millä tavoin opiskelija-asumisen yleishyödyllinen rooli toteutuu. Opiskelija-asumisen yleishyödyllisyys ei ole vain edullisia ja laadukkaita asuntoja mahdollisimman monelle. Opiskelija-asuntoyhteisöt voivat toteuttaa yleishyödyllistä rooliaan muun muassa edistämällä Suomen veto- ja pitovoimaa kansainvälisten opiskelijoiden silmissä, olemalla vastuullisen asumisen edelläkävijöitä ja tukemalla opiskelija-asukkaiden hyvinvointia ja opintojen sujumista.

Laajempi yleishyödyllinen rooli edellyttää, että opiskelija-asuminen tunnistetaan yhdeksi koulutuksen tärkeimmistä tukipalveluista sekä keskeiseksi veto- ja pitovoimatekijäksi. Opiskelija-asumista koskevassa säädösvalmistelussa tulee huomioida asunto- ja sosiaalipolitiikan lisäksi opiskelijan kytkös koulutuspolitiikkaan.

Strategiaa pohjustettiin jäsenkyselyllä ja toukokuussa järjestetyillä strategiapäivillä. Lähetekeskustelun perusteella laadittu strategialuonnos oli jäsenistön kommentoitavana kesällä. Strategia hyväksyttiin SOAn hallituksen avoimessa kokouksessa, johon olivat tervetulleista hallituksen lisäksi kaikkien SOA-yhteisöjen edustajat. Strategia ohjaa SOAn toimintaa ja toimii vuosittaisen toiminnan suunnittelun pohjana. Parhaimmillaan SOAn strategia voi toimia myös inspiraation lähteenä jäsenyhteisöjen omille strategiatöille.

SOAn strategiaan voi tutustua tarkemmin täältä.