SOAn eduskuntavaalitavoitteet julkaistu

31.08.22

Opiskelija-asunnot tarjoavat kohtuuhintaisen kodin noin 75 000 opiskelijalle Suomessa. Markkinavuokraa edullisempi asuminen helpottaa merkittävästi pienituloisten
opiskelijoiden toimeentuloa. Opiskelija-asuminen voi kuitenkin tarjota paljon enemmänkin kuin vain kohtuuhintaisen kodin: opiskelija-asuminen voi auttaa ratkomaan
monenlaisia yhteiskunnallisia haasteita.

SOAn eduskuntavaalitavoitteissa esitellään, miten opiskelija-asuminen voi auttaa koulutustason nostossa sekä tukea kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelua ja integroitumista Suomeen. Korona-aika ja etäopiskelu koettelivat opiskelijoiden mielenterveyttä ja hyvinvointia. Etäopiskelu näyttäisi tulleen jäädäkseen, mutta ei saa antaa tapahtua hyvinvoinnin kustannuksella eikä se saa johtaa yksinäisyyden yleistymiseen. Opiskelija-asuntoyhteisöt haluavat kääntää kaikki kivet opiskelijoiden yhteisöllisyyden tukemiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Kiinteistöt tuottavat merkittävän osan kaikista päästöistä ja siksi yleishyödyllisten opiskelija-asuntoyhteisöjen tehtävänä on osoittaa, että ympäristövastuullinen asuminen on mahdollista opiskelijabudjetilla. 

Opiskelija-asuntoyhteisöt haluavat toiminnallaan auttaa löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmakohtiin. Onnistumisen avuksi tarvitsemme ratkaisuja tukevaa sääntelyä. Ennen kaikkea on tärkeää, että opiskelija-asumisen rooli asunto-, sosiaali- ja koulutuspolitiikan risteämäkohdassa tiedostetaan ja huomioidaan asumista ja koulutusta koskevassa päätöksenteossa. Tuetun asuntotuotannon säädöksiä tulee päivittää niin, että opiskelijaasumisessa voidaan huomioida asuntopolitiikan lisäksi koulutuspolitiikan tavoitteet.

Tutustu SOAn eduskuntavaalitavoitteisiin tarkemmin täällä.