SOA lausui asukasvalintasäännösten muuttamisesta

11.04.24

SOA lausui ympäristöministeriölle lakiluonnoksesta, jolla toteutettaisiin useita muutoksia ja päivityksiä valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintaan. Lakiluonnoksen taustalla on muun muassa tarve päivittää oleskelulupiin liittyviä vaatimuksia tilapäistä suojelua saaneiden osalta sekä muiden oleskelulupiin liittyvien muutosten seurauksena. Mahdollisuus asettaa kunnan asukkaita etusijalle asukasvalinnassa poistettaisiin laista. Samalla toteutetaan pienempiä lakiteknisiä muutoksia. 

Lausunnossaan SOA huomautti, että lakivalmistelun yhteydessä on kuitenkin jäänyt tarkastelematta mahdollisuudet muihin asukasvalintaa kehittäviin muutoksiin. Opiskelija-asuntojen asukasvalintaan tarvittaisiin lisää joustoa, jotta opiskelija-asuminen voisi paremmin tukea asumisen yhteisöllisyyttä sekä koulutuspoliittisia tavoitteita kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kasvattamisesta. Lisäksi SOA peräänkuulutti täsmennystä asukasvalinnan suorittajaa koskevaan pykälämuotoiluun.

SOAn lausuntoon voi tutustua täältä.