Blogi: Asiaa opiskelija-asumisesta!

 Tässä blogissa SOA:laiset ottavat kantaa opiskelija-asumisen kehityssuuntiin. 

Perinteisiä uria asumisen poluilla – Ovatko nuoret konservatiivisia asujia?

Jakamistalous ja kaupungistuminen ovat globaaleja megatrendejä, jotka vääjäämättä heijastuvat myös asumiseen. Nuoret ovat usein kulutuskäyttäytymisen muutosten edelläkävijöitä, mutta koskeeko tämä myös asumista? Heinäkuussa Skanska, Ilmarinen ja Stora Enso julkaisivat teettämänsä selvityksen nuorten asumistoiveista. Selvityksen tulokset saattoivat yllättää ne, jotka olettivat nuorten asumistoiveita ennakkoluulottomiksi. Urbaanien unelmien ja yhteisöllisen asumisen sijaan monen nuoren toiveissa on itse omistettu omakotitalo esikaupunkialueelta. Ovatko nuoret siis konservatiivisia asujia?

SOA lausui asuntosuunnittelua ja rakentamisen sääntelyä koskevasta laki- ja asetuskokonaisuudesta

Suomen opiskelija-asunnot SOA lausui ympäristöministeriö valmistelemasta säädöspaketista, jossa uudistetaan rakentamisen ja asuntosuunnittelun ohjausta. SOA toivoo, että asuntosuunnittelua koskevassa asetuksessa lievennetään asuinhuoneistojen minimikokoa ja siirrytään pinta-alapohjaisesta toimintolähtöiseen sääntelyyn.

Koti vaiko kämppä opiskelijoillemme?

Itsenäistymisen rajapyykki, vaihto-opiskeluajan villi asuntola, nuoren parin ensimmäinen yhteinen koti – muistot opiskelija-asumisesta ovat moninaisia. Vaikka asuntoloiden maineesta on jo pyristelty irti, opiskelija-asumista leimaa silti tilapäisyys. Onko opiskelija-asumisen tehtävä tarjota asunto – tukikohta ja perusedellytykset – väliaikaiseen elämänvaiheeseen vaiko ensimmäinen oma koti?