Korkeakouluopiskelijoiden asumistoiveet ja korona: Miten korona muutti opiskelijoiden asumistoiveita Opiskelijabarometri-aineiston valossa?

pe heinäk. 01 14:18:00 2022

SOA selvitti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen keräämän Opiskelijabarometri-aineiston avulla, miten opiskelijoiden asumistoiveet muuttuivat korona-aikana. Vuosina 2019 ja 2022 kerätyissä aineistoissa asumisen kysymykset olivat pääosin samoja, mikä mahdollistaa asumistoiveiden vertailun ennen koronaa ja sen jälkeen.

Aiempaa useamman opiskelijan toiveissa oli lisätila tai -huone. Vuonna 2022 jopa liki kolmannes yksinasuvista toivoi kaksiota ja pariskunnista 38 prosenttia toivoi kolmiota. Yksiöt olivat edelleen suosituin asuntotyyppi, mutta kiinnostus kohdistui eniten isoimpiin yksiöihin ja pienimpien miniyksiöiden kysyntä laski hieman. 

Etäopiskelun yleistymisestä huolimatta yhteisistä opiskelu- ja työskentelytiloista oli kiinnostunut vain hieman useampi kuin vuonna 2019. Tulokset viittaavat, että opiskelijat mieltävät kodin ensisijaiseksi etäopiskelupaikaksi, mikä näkyy kasvavana tilatarpeena. 

Selvitykseen voi tutustua täällä.

Selvityksen kuvaajat ja taulukot löytyvät Excel-muodossa täältä.